Uitgelicht

Wat is faillissementsfraude?

Met faillissementsfraude wordt vaak fraude bedoeld die wordt gepleegd tijdens het proces van een faillissement. Deze categorie faillissementsfraude wordt verwijtbare benadeling genoemd. Ook het opzettelijk bankroet laten gaan van een bedrijf is een vorm van faillissementsfraude. Dat heet faillissement met voorbedachten rade.

Verwijtbare benadeling

Wanneer een bedrijf faillissement aanvraagt, kan de bestuurder van het bedrijf opzettelijk de …

Lees verder

Belastingplicht voor overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen moeten vanaf januari 2016 vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen. Deze belastingplicht geldt voor alle overheidsbedrijven zoals gemeenten, provincies en waterschappen en is omschreven in de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen die in mei 2015 is aangenomen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is belasting die direct op winst geheven wordt. Voor de eerste 2 ton aan winst geldt een belastingtarief van 20%, …

Lees verder

Gevolgen van verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude bij een schadeverzekering zoals een WA-verzekering, autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering kan allerlei vormen aannemen. Van fraude met een schadeverzekering is sprake als er onjuiste informatie aan de verzekeraar wordt doorgegeven zodat de verzekerde hier financieel voordeel van heeft.

Fraude autoverzekering

Fraude met een autoverzekering komt vaker voor dan je denkt. Soms gaat het om grote bedragen zoals …

Lees verder