Uitgelicht

Bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsonwil

Recentelijk heeft Hof Arnhem-Leeuwarden, na verwijzing door de Hoge Raad, geoordeeld dat er ook betalingsonmacht is als een BV, ondanks dat zij over voldoende liquide middelen beschikt, in verband met haar overige verplichtingen feitelijk die liquide middelen niet aanwendt voor de voldoening van de belastingschulden.

De casus

De heer X is enig aandeelhouder/bestuurder van de BV. In …

Lees verder

Prinsjesdag 2019: voorgestelde wijzigingen in formeel belastingrecht

Op dinsdag 17 september 2019 heeft het kabinet het nieuwe belastingplan voor 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

In dit artikel lees je de belangrijkste uiteenzetting van de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het formele belastingrecht.

Aanpassingen in de inkeerregeling

Een belastingplichtige kan uiterlijk twee jaar nadat hij (voorwaardelijk) opzettelijk of grofschuldig een onjuiste aangifte heeft gedaan of …

Lees verder