17 mrt 2021

Bitcoins en witwassen

Bitcoins komen relatief vaak voor in witwasprocedures. De bitcoin is echter geen anonieme cryptomunt. Iedere gevalideerde transactie is namelijk terug te vinden door de blockchain technology. Ondanks dat heeft het gebruik van bitcoins bij criminelen wel de voorkeur boven het gebruik van banken of cash geld. 

In onderstaand artikel leggen wij uit welke strafmaat er geldt voor witwassen van bitcoins, hoe een veroordeling eruit kan zien en wat u moet doen als u verdacht wordt van het witwassen van bitcoins.

Wanneer is er sprake van witwassen van bitcoins?

Men spreekt van witwassen wanneer er door transacties wordt geprobeerd de herkomst van geld te verbergen. Het gaat dan om geld dat van een misdrijf afkomstig is. Maar er kan ook sprake van witwassen zijn als het gronddelict onbekend is. 

Er zijn verschillende vormen van witwassen: schuldwitwassen, opzetwitwassen, en gewoontewitwassen. De volledige uitleg en de strafmaat voor witwassen leest u in ons recente artikel ‘wat u moet weten als u verdacht wordt van witwassen’.

Recente veroordeling witwassen van bitcoins

In een recente zaak van Hof Den Haag werd bewezen verklaard dat de verdachte wist dat de bitcoins en geldbedragen van enig misdrijf afkomstig waren.

Door de lange bewezenverklaarde periode van bijna twee jaar, de hoogte van het totaalbedrag aan bitcoins en de bedrijfsmatige wijze waarop de verdachte te werk is gegaan, heeft het Hof deze verdachte veroordeeld wegens gewoontewitwassen. De verdachte kreeg een gevangenisstraf van 43 maanden met verbeurdverklaring van de in beslag genomen contanten.

Wat moet u doen als u verdacht wordt van witwassen van bitcoins?

Wanneer u verdacht wordt van witwassen van bitcoins, wordt er verwacht dat u een concrete, verifieerbare en een niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring kan geven. 

Als verdachte moet u aannemelijk maken dat de bitcoins niet van enig misdrijf afkomstig zijn of dat u redelijkerwijs niet had kunnen vermoeden dat deze een criminele herkomst zouden hebben.

Het is daarom belangrijk, wanneer u wordt verdacht van witwassen van bitcoins, dat u direct contact opneemt met een gespecialiseerde advocaat via info@romkens.nl