05 jul 2016

Overplaatsing werknemers binnen EU-landen wordt makkelijker

Voor multinationals wordt het eenvoudiger om werknemers binnen EU-landen over te plaatsen. Dit staat in een voorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. De ministerraad heeft met het voorstel ingestemd.

EU-richtlijn

Het voorstel van staatssecretaris Dijkhoff is een reactie op de nieuwe Intra-Corporate Transfers-regeling (ICT-regeling). De nieuwe regeling is namelijk een EU-richtlijn, maar de Nederlandse wetgeving moet hierop worden aangepast.

Gecombineerde vergunning

Het gaat hierbij om hoogopgeleide werknemers uit derde landen: landen die geen lid zijn van de Europese Unie. De werknemers krijgen een speciale gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning waarmee ze binnen de EU en binnen het bedrijf kunnen worden overgeplaatst.

Kennismigranten

Momenteel valt deze groep onder de regeling voor kennismigranten. Dat heeft tot gevolg dat de multinational en de werknemer moeten voldoen aan uitgebreide regelingen die per land verschillen.

Vergunning termijnen

De groep waar de nieuwe regeling op van toepassing is bestaat naar schatting uit ongeveer 3.500 tot 4.000 personen, voornamelijk leidinggevenden en specialisten. Deze krijgen een vergunning voor maximaal drie jaar. Trainees kunnen een vergunning krijgen met een maximale duur van één jaar.

De regeling wordt op 29 november 2016 van kracht.

Buitenlandse werknemers

Meer weten over het tewerkstellen van buitenlandse werknemers? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Bron: Rijksoverheid

Lees ook: