Wordt u als werkgever meerdere malen schuldig bevonden aan een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen? Dan hoeft dit geen obstakel te vormen voor een eventuele boetematiging. Dat wordt weer bevestigd door een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

De casus

In deze zaak was een boete opgelegd voor overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. In deze wet wordt bepaald dat de boete verdubbeld mag worden als er sprake is van recidive. In dit geval was er inderdaad sprake van een terugkerende overtreding en de boete werd daarom verdubbeld tot € 16.000.

De werkgever was het hier niet mee eens. Zij stelde:

  • Er heeft geen hoorzitting plaatsgevonden in de bezwaarfase,
  • De overtreding is slechts gebaseerd op een administratieve controle,
  • De werkgever was niet de daadwerkelijke werkgever omdat de buitenlandse werknemer via een derde partij was ingehuurd,
  • De buitenlandse werknemer verrichtte werkzaamheden als zelfstandige en dat was toegestaan volgens zijn verblijfsvergunning,
  • De werkgever heeft het vijfstappenplan gevolgd bij het controleren van de documenten van de zzp’er en mocht er daarom van uitgaan dat er geen sprake was van een WAV-overtreding,
  • De boete stond in geen verhouding tot het gedrag van de werkgever.

De rechter geeft de werkgever echter voor het grootste gedeelte ongelijk. Alleen wat het vijfstappenplan betreft, gaat de rechter mee in de redenering van de werkgever.

Verminderde mate van verwijtbaarheid

Uit een eerder verslag blijkt dat de wettelijke vertegenwoordiger van de werkgever niet wist dat hij het zzp-schap van de werknemer moest controleren. Hij ging er namelijk vanuit dat het inlenende bedrijf dat deed. Verder heeft de werkgever inderdaad het vijfstappenplan voor het controleren van de documenten van de vreemdeling gevolgd. De werkgever stelt daarom dat zij erop mocht vertrouwen dat zij niet in overtreding was.

De rechter geeft de werkgever gelijk. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had hierin inleiding moeten zien om van een verminderde mate van verwijtbaarheid uit te gaan en zodoende de boete te matigen.

Geen matiging wegens recidive?

Het ministerie stelt echter dat zij de boete niet wilden matigen omdat er sprake was van recidive. De rechter oordeelt echter dat hier niets over geschreven wordt in de beleidsregels. Ook uit eerdere uitspraken van de rechter blijkt dat recidive geen obstakel hoeft te vormen voor het matigen van een boete.

Uiteindelijk bepaalt de rechter daarom dat de boete € 8.000 bedraagt: het boetenormbedrag van achtduizend euro, verdubbeld vanwege de recidive en vervolgens weer gehalveerd door de verminderde mate van verwijtbaarheid.

Fiscaal advocaat

Heeft u een geschil met de Inspectie SZW of wilt u meer weten over de Wet Arbeid Vreemdelingen? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Rechtbank Den Haag, 20-04-2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4060