Uitgelicht

Recidive geen obstakel voor boetematiging WAV

Wordt u als werkgever meerdere malen schuldig bevonden aan een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen? Dan hoeft dit geen obstakel te vormen voor een eventuele boetematiging. Dat wordt weer bevestigd door een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

De casus

In deze zaak was een boete opgelegd voor overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. In …

Lees verder

Overplaatsing werknemers binnen EU-landen wordt makkelijker

Voor multinationals wordt het eenvoudiger om werknemers binnen EU-landen over te plaatsen. Dit staat in een voorstel van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. De ministerraad heeft met het voorstel ingestemd.

EU-richtlijn

Het voorstel van staatssecretaris Dijkhoff is een reactie op de nieuwe Intra-Corporate Transfers-regeling (ICT-regeling). De nieuwe regeling is namelijk een EU-richtlijn, maar de Nederlandse wetgeving …

Lees verder

Tewerkstellingsvergunning en WAV bij kennismigrant

Voor een kennismigrant, een hoogopgeleide vreemdeling, gelden andere regels dan voor arbeidsmigranten. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).

Erkend referent

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het tewerkstellen van een kennismigrant is dat de werkgever een erkend referent moet zijn. Als erkend referent heeft een werkgever een aantal rechten maar vooral ook een …

Lees verder

Boetes Wav: een kookcamper is geen huishouden

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep over het toewijzen van verschillende Wav-boetes. De boetes voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen waren door de minister opgelegd omdat de verdachte vijf vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning liet werken.

Uitzonderingen Wet arbeid vreemdelingen

Ook had de verdachte een buitenlandse werknemer in dienst waarvoor het arbeidsverbod niet …

Lees verder

Boetebedrag Wav niet standaard hoger

Het is onredelijk om altijd het hogere boetenormbedrag voor Wav-boetes te gebruiken. Dat zegt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een recente uitspraak. Het boetenormbedrag is vastgesteld op € 12.000 per overtreding.

Boetebedrag Wet arbeid vreemdelingen

Van een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is sprake als een vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning werk verricht …

Lees verder

Waarneming door Inspectie geen vereiste bij boete Wav

De Inspectie SZW heeft boetes opgelegd in het kader van de Wav aan een keten van bouwbedrijven, omdat er voor 69 werknemers geen tewerkstellingsvergunning aanwezig was. De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat daadwerkelijke waarneming door de Arbeidsinspectie daarbij niet noodzakelijk vereist is.

Bestuurlijke boete Wav

Bovengenoemde zaak speelt tussen een werkgeversketen als eiser en de Minister van …

Lees verder

Tewerkstellingsvergunning en Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is een wet die betrekking heeft op buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn. De wet gaat in op de rechten die een buitenlandse werknemer in Nederland heeft, maar kent ook regels die strikt nageleefd dienen te worden door werkgevers.

Tewerkstellingsvergunning (twv)

Wanneer een buitenlandse werknemer in Nederland arbeid verricht, dient de …

Lees verder