Uitgelicht

Wat is inlenersaansprakelijkheid?

Inlenersaansprakelijkheid valt onder de aansprakelijkheid van bestuurders. Van inlenen is sprake wanneer een uitlener werknemers ter beschikking stelt aan een ander, de zogenaamde inlener. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitzendbureaus en detacheringsbureaus.

Doel inlenersaanprakelijkheid

De inlenersaansprakelijkheid heeft als doel om te voorkomen dat uitleners misbruik maken van het uitlenen van personeel door geen loonheffing en/of omzetbelasting af te …

Lees verder