Wanneer krijgt u te maken met een informatiebeschikking?

Met een informatiebeschikking verplicht de Belastingdienst u tot het verstrekken van bepaalde informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst vermoedt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan fraude of wanneer u inkomstenposten achterwege heeft gelaten.

U bent altijd verplicht om aan een informatiebeschikking mee te werken. 

In zo’n situatie vraagt u zich bijvoorbeeld af:

Wat gaat er vaak mis?

U weet niet aan welke vereisten een beroepschrift moet voldoen. Of door het niet in acht nemen van een termijn loopt u het risico op niet-ontvankelijkheid. U voldoet dan niet aan de formele vereisen.

Door het niet aanleveren van gegevens hangt mogelijk omkering en verzwaring van de bewijslast boven uw hoofd. U bent dan nog verder van huis dan u al was.

Heeft u een informatiebeschikking ontvangen en wilt u weten hoe te handelen? Meld uw zaak direct ter beoordeling aan bij Römkens Fiscale Advocatuur.

Waarom een fiscaal advocaat inschakelen?

Een gespecialiseerd advocaat kan een groot verschil maken in de hoogte van de aanslag die u uiteindelijk moet betalen.

Dit kantoor stelt vast of de informatiebeschikking rechtsgeldig is verstuurd. Ook wordt er vastgesteld of de gevraagde informatie betrekking heeft op de belastingheffing.

Als de informatiebeschikking niet voldoet aan de opgestelde voorwaarden of als er een andere reden is waardoor de omkering van de bewijslast niet rechtsgeldig is, kan dit kantoor bezwaar voor u instellen.

Dit kantoor bewaakt de termijnen en zorgt voor een to the point beroepschrift.