10 feb 2017

Bezwaarmaker kan inzage afdwingen via voorlopige voorziening

Een bezwaarmaker kan inzage in stukken afdwingen door middel van een voorlopige voorziening. Dat blijkt uit een voorlopige voorziening van de Rechtbank Gelderland.

Bezwaar na informatiebeschikking

In deze zaak gaat het om een individu aan wie een informatiebeschikking wordt opgelegd. De informatiebeschikking bevat vragen omtrent de betrokkenheid van de persoon bij een bepaalde stichting. De Belastingdienst heeft namelijk informatie verkregen waar dit vermoeden op gebaseerd is.

Het individu maakt echter bezwaar tegen de informatiebeschikking. Hij vraagt om inzage in de stukken die aanleiding waren voor de informatiebeschikking. Dit bezwaar wordt afgewezen door de Belastingdienst op grond van principiële redenen: de Belastingdienst wil in de voorlopige voorziening geheimhouding van de stukken waarborgen.

Voorlopige voorziening

De eiser wil echter via een voorlopige voorziening inzage in de stukken afdwingen. Ondanks dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag eerder anders oordeelde, is de rechter nu van mening dat het verzoek van de eiser rechtsgeldig is. Het verzoek heeft immers betrekking op de manier waarop de afwijzing van het bezwaar tot stand is gekomen, en de mogelijke rechtsgevolgen hiervan.

In deze specifieke situatie wordt het verzoek van de eiser echter afgewezen. De verweerder heeft namelijk al beroep ingesteld tegen het afgewezen bezwaar. Dat betekent dat er geen spoedeisend of zwaarwegend belang meer is voor het inzien van de stukken.

Bovendien geeft de Belastingdienst aan dat het in een bodemprocedure wél inzicht wil geven in de stukken die betrekking hebben op de zaak. Dit vormt dus ook geen reden om alsnog een voorlopige voorziening te treffen.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat het in principe mogelijk is om via een voorlopige voorziening inzage af te dwingen in stukken die de grondslag vormen voor het afwijzen van een bezwaar. Dit is echter alleen mogelijk als er sprake is van spoedeisend belang.

Heeft u bezwaar ingediend naar aanleiding van een informatiebeschikking en wilt u inzage in de stukken waarop de Belastingdienst zijn beslissing kan baseren? Zorg er dan voor dat u op de hoogte bent van uw rechten en uw kansen in een dergelijke procedure.

Fiscaal advocaat

Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur voor een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op

Rechtbank Gelderland, 02-02-2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:583

Lees ook: