Wanneer krijgt u te maken met een belastingprocedure?

Als u het niet eens bent met een aanslag van de Belastingdienst , kunt u een belastingprocedure starten.

Tegen alle beslissingen die de Belastingdienst neemt, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld een beslissing zijn tot het opleggen van een (naheffings)aanslag, maar ook een beslissing waardoor u als natuurlijk persoon aansprakelijk wordt gesteld voor een belastingschuld van een bv.

In zo’n situatie vraagt u zich bijvoorbeeld af:

Wat gaat er vaak mis?

U weet niet aan welke eisen een beroepschrift moet voldoen.

Wanneer er tijdens een procedure fouten worden gemaakt, kunnen deze fouten vaak niet meer hersteld worden. Alle informatie die u of uw adviseur of boekhouder aan de Belastingdienst geeft, kan later tegen u worden gebruikt. 

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van de Belastingdienst en weten wat uw kansen zijn? Meld uw zaak direct ter beoordeling aan bij Römkens Fiscale Advocatuur.

Waarom een fiscaal advocaat inschakelen?

Een fiscaal advocaat houdt altijd rekening met de lange termijn en de mogelijke consequenties voor een procedure. Dankzij onze gespecialiseerde kennis is dit kantoor beter in staat om het hele juridische speelveld te overzien. dit kantoor procedeert tegen de Belastingdienst en staat u bij met praktisch advies.