Wanneer krijgt u te maken met bestuurdersaansprakelijkheid?

Wanneer u als bestuurder beticht wordt van onbehoorlijk bestuur en de grenzen van het redelijke overschrijdt, kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn het plegen van frauduleuze handelingen en strafbare feiten, het onttrekken van gelden van de vennootschap voor persoonlijke doeleinden en het niet afsluiten van noodzakelijke verzekeringen voor de bedrijfsvoering.

In zo’n situatie vraagt u zich bijvoorbeeld af:

  • Wat zijn mijn rechten en plichten als aansprakelijkgestelde?
  • Op welke documenten kan de aansprakelijkheidsstelling van de Belastingdienst gebaseerd zijn?

Wat gaat er vaak mis?

Het is vaak onduidelijk waarom u aansprakelijk bent gesteld of u heeft geen volledige dossier van de Ontvanger ontvangen. U bent zelf niet in staat om optimaal te reageren op de aansprakelijkstelling en u te verdedigen.

Een aansprakelijkheidsclaim loopt al snel flink in de kosten. Zelfs als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Veel bedrijven hebben hun bestuurders hier niet voor verzekerd. Dit betekent dat eventuele schadeclaims ten koste gaan van uw privévermogen. 

Wordt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld en wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Meld uw zaak direct ter beoordeling aan bij Römkens Fiscale Advocatuur.

Waarom een fiscaal advocaat inschakelen?

Dit kantoor inventariseert uw dossier op fiscale merites en begeleiden u als aansprakelijkgestelde. Naast formeelrechtelijke verdediging, wordt er ook gekeken of er nog andere fiscale (aftrek)posten uit het verleden van toepassing zijn om uw aansprakelijkheidsstelling te verminderen.

Dit kantoor haalt het onderste uit de kan, om het bedrag van de aansprakelijkheidsstelling naar nihil te brengen.