Wanneer krijgt u te maken met douane, accijns en BTW?

De Belastingdienst of douane kan een controle instellen naar goederen die u in de afgelopen drie of vijf jaar heeft ingevoerd. Tot die periode kunnen eventueel te weinig afgedragen douanerechten nog nagevorderd worden. Deze controle naar BTW of omzetbelasting fraude wordt vaak schriftelijk aangekondigd.

In zo’n situatie vraagt u zich bijvoorbeeld af:

Wat gaat er vaak mis?

De douanewaarde is te laag opgegeven of er is een onjuiste oorsprong van de goederen vermeld. Of u moet omzetbelasting betalen omdat een derde deze niet heeft afgedragen (BTW-carrouselfraude) of niet heeft voldaan aan de formaliteiten.

Als u hiermee wordt geconfronteerd, zit u met de bewijslast.

Een controle heeft vaak ingrijpende financiële gevolgen. Als blijkt dat over de ingevoerde producten te weinig douanerechten zijn geheven, ontvangt u een uitnodiging tot betaling (UTB).

Heeft u een Uitnodiging Tot Betaling (UTB) ontvangen of vermoedt u dat u (onopzettelijk) betrokken bent geraakt bij een zogenaamde BTW-carrouselfraude? Meld uw zaak direct ter beoordeling aan bij Römkens Fiscale Advocatuur.

Waarom een fiscaal advocaat inschakelen?

Mocht u het niet eens zijn met deze UTB, dan kan een fiscaal advocaat een bezwaar voor u indienen.

Als er vervolgbare handelingen hebben plaatsgevonden, kan de navorderingsperiode van drie jaar worden opgerekt tot vijf jaar. Er wordt dan een strafrechtelijk (voor)onderzoek ingesteld en er vinden verhoren plaats.

Naast dat deze onderzoeken ingrijpend zijn, wordt vaak een transactievoorstel aangeboden om strafvervolging te voorkomen. Het gaat bij deze transacties vaak om grote bedragen.

Het loont altijd om een gespecialiseerd advocaat een tegenvoorstel te laten doen.