Wanneer krijgt u te maken met invorderingsrecht?

Wanneer u een belastingschuld heeft, kan de Belastingdienst verschillende middelen inzetten om uw schuld in te vorderen. Ze kunnen beslag leggen op uw bankrekening of op uw onroerend goed. Er kan faillissement worden aangevraagd.

Ook na een strafrechtelijke veroordeling kan de overheid u een ontneming opleggen.

In zo’n situatie vraagt u zich bijvoorbeeld af:

Wat gaat er vaak mis?

U voelt zich overvallen en ‘steekt uw kop in het zand’. Lopende verplichtingen worden niet nagekomen zodat de schuld verder oploopt.

De Belastingdienst gaat niet akkoord met het uitstel van betaling en wil dat u de belastingschuld per omgaande of binnen korte termijn betaald. U ziet niet hoe u dit nog tot een goed einde kunt brengen.

Heeft u een belastingschuld en wilt u beslaglegging voorkomen? Meld uw zaak direct ter beoordeling aan bij Römkens Fiscale Advocatuur.

Waarom een fiscaal advocaat inschakelen?

Wanneer u te maken krijgt met invordering is er vaak haast geboden. Dit kantoor onderhandelt over uitstel van betaling, kwijtschelding en de betaaltermijn. Alle mogelijkheden worden aangewend om beslaglegging te voorkomen. Indien nodig kan er in beroep worden gegaan tegen een afgewezen verzoek tot uitstel.

Met onze hulp weet u wat uw rechten en plichten zijn en gaat u effectief in verweer tegen incasso-acties van de Belastingdienst.