Wanneer iemand niet voldoet aan zijn fiscale verplichtingen, kan de Belastingdienst gebruikmaken van het invorderingsrecht. De Belastingdienst beschikt over verschillende fiscale middelen om tot invordering over te gaan. Eén daarvan is beslaglegging op goederen of inkomen van de belastingschuldigde.

Beslag op goederen of inkomen

Een belastingdeurwaarder kan zowel beslagleggen op goederen als op gelden.

  • Een bankbeslag houdt in dat er beslag wordt gelegd op het geldbedrag dat op moment van beslaglegging op een bankrekening staat. Eventuele latere stortingen worden buiten beschouwing gelaten.
  • Beslaglegging op inkomen betekent dat er beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) het inkomen van de belastingschuldigde.
  • Bij goederenbeslag wordt beslag gelegd op inboedel, maar eventueel ook op bijvoorbeeld een huis of een auto.

Executoriaal en conservatoir beslag van inboedel

Er bestaan twee vormen van beslaglegging. De bekende vorm is executoriaal beslag, maar er bestaat ook conservatoir beslag.

  • Executoriaal beslag houdt in dat er daadwerkelijk beslag wordt gelegd op goederen en dat deze op een veiling of bij een executieverkoop worden verkocht.
  • Conservatoir beslag is een voorlopige vorm van beslaglegging voordat er daadwerkelijk een vonnis door de rechter is uitgesproken. Zo wordt voorkomen dat de belastingschuldigde zijn goederen zelf verkoopt of weggeeft.

Bij een schuldigverklaring wordt conservatoir beslag omgezet in executoriaal beslag.

Beperkingen voor beslaglegging inboedel

Er gelden enkele uitzonderingen voor beslaglegging op goederen.

  • De deurwaarder mag geen beddengoed meenemen, alsmede de kleding die de belastingschuldige draagt en eventueel gereedschap dat men nodig heeft om in levensonderhoud te kunnen voorzien.
  • De deurwaarder mag geen beslag leggen op minimaal een maandvoorraad eten en drinken, maar wel op bijvoorbeeld een koelkast, gasfornuis of magnetron.
  • Ook voor boeken en onderwijsmaterialen gelden afwijkende regels. Deze zijn echter per situatie verschillend.
  • De Belastingdienst mag wel beslag leggen op spullen die niet van u zijn. De rechtmatige eigenaar van deze spullen kan zijn goederen terugkrijgen wanneer hij het bezit ervan notarieel aan kan tonen.

Heeft u te maken met onrechtmatige beslaglegging?

Neem contact op

Beslagvrije voet bij beslaglegging inkomen

Wanneer er beslag wordt gelegd op salaris of loon geldt een beslagvrije voet. Deze uitzondering is ook geldig voor uitkeringen, pensioen, alimentatie en verzekeringsgelden. De beslagvrije voet bestaat doorgaans uit 90% van de toepasselijke bijstandsnorm.

De beslagvrije voet geldt niet wanneer de belastingschuldigde niet in Nederland woont, ook al heeft de belastingschuldigde wel een inkomen in Nederland. Ook geldt de beslagvrije voet niet voor freelance-inkomens en belastingtoeslagen.

Beslaglegging voorkomen

Het is niet eenvoudig om een beslaglegging te voorkomen. De makkelijkste manier is natuurlijk om het verschuldigde bedrag te betalen. De betaling moet dan vóór de dag van de verkoop van de in beslag genomen goederen door de belastingdeurwaarder ontvangen zijn.

Het is ook mogelijk om een betalingsregeling voor te stellen aan de deurwaarder en zo een beslaglegging te voorkomen. De belastingdeurwaarder is echter niet verplicht om dit voorstel aan te nemen.

Verzet instellen

Voor het uitvaardigen van een dwangbevel door de Belastingdienst is geen rechter nodig. Het is daarom mogelijk om verzet in te stellen.

De fiscale advocaten van Römkens hebben jarenlange ervaring met invorderingsrecht en kunnen u bijstaan in de gerechtelijke procedure. Met de hulp van een fiscaal advocaat van Römkens weet u wat uw rechten en plichten zijn en kunt u in verweer gaan tegen incasso-acties van de Belastingdienst.

Neem contact op