17 aug 2016

Dwangbevel van de belastingdienst

Wat is een dwangbevel?

Een dwangbevel is een document dat u ontvangt wanneer u uw belasting niet betaalt. Met een dwangbevel geeft de Belastingdienst u een laatste kans om de aanslag te betalen.

Er wordt eerst een aanmaning verstuurd

Wanneer u een belastingaanslag niet betaalt, krijgt u in eerste instantie een aanmaning van de Belastingdienst. Bij een aanmaning krijgt u 10 dagen de tijd om de belastingaanslag te betalen. De extra kosten van een aanmaning zijn € 7 of € 15, afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag.

Wanneer u niet voldoet aan de aanmaning, wordt een dwangbevel verstuurd. Een dwangbevel kan zowel via een deurwaarder, via aangetekende post of via gewone post verstuurd worden.

Er zijn extra kosten verbonden aan een dwangbevel. Deze zijn een stuk hoger dan die van een aanmaning. Bij een openstaand bedrag tot € 90 betaalt u € 39 extra. Bij een hoger openstaand bedrag kunnen deze kosten oplopen tot bijna 12 duizend euro.

Let op: slechts 2 dagen betaaltermijn!

Bij een dwangbevel krijgt u slechts 2 dagen de kans om de betaling te voldoen.

Wat gebeurt er als u een dwangbevel niet betaalt?

Het niet betalen van een dwangbevel kan vergaande gevolgen hebben.

  • In eerste instantie zal de Belastingdienst het openstaande bedrag verrekenen met uw toeslagen of bij de teruggave van inkomstenbelasting.
  • Wanneer dit niet mogelijk is, kan de Belastingdienst beslag leggen op uw inboedel, inkomen of bankrekening. Ook op andere periodieke inkomsten kan beslag gelegd worden. Denk hierbij aan pensioen, uitkering of vakantiegeld.
  • Ook kan de Belastingdienst door middel van een overheidsvordering geld afschrijven van uw bankrekening.

Verzet instellen tegen een dwangbevel

Bij de civiele rechter kunt u in verzet komen tegen de beslaglegging na een dwangbevel. Dit is vergelijkbaar met het indienen van bezwaar tegen een beslissing. Het is verplicht om hierbij een belastingrecht advocaat in te schakelen.

Neem contact op

U kunt wel in verzet gaan als:

  • de betaling al voldaan is;
  • het dwangbevel niet naar het juiste adres is gestuurd;
  • de vordering verjaard is;
  • er sprake is van uitstel van betaling of kwijtschelding,
  • er sprake had moeten zijn van uitstel van betaling of kwijtschelding.

U kunt niet in verzet gaan als:

  • u het oneens bent met de hoogte van de aanslag. Daar is immers bezwaar en beroep voor mogelijk.
  • u de aanslag, de aanmaning of het dwangbevel niet hebt ontvangen, zonder dat deze naar een onjuist adres zijn verstuurd. Op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk. Hierbij dient u te kunnen bewijzen dat u daadwerkelijk de stukken niet hebt ontvangen.

Een belangrijk argument om verzet in te stellen is dat verzet de invorderingsprocedure stopzet. Dit wordt de schorsende werking van verzet genoemd.

Dwangbevel ontvangen?

Heeft u een dwangbevel ontvangen? Neem dan contact op met een fiscaal advocaat. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden om verzet in te stellen of op een andere manier om te gaan met het dwangbevel. Neem contact op met Römkens Fiscale Advocatuur voor meer informatie.

Neem contact op

Lees ook: