12 mei 2015

De schorsende werking van verzet

De schorsende werking van een rechtsmiddel houdt in dat de uitvoering van een overheidsbesluit wordt uitgesteld. Soms wordt gedacht dat een schorsende werking direct ingaat bij het indienen van beroep of bezwaar, maar dit is niet het geval. Wel treedt er een schorsende werking op bij een verzetprocedure. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat alleen de rechter de schorsende werking van verzet kan annuleren.

Wat is verzet?

Wanneer een belastingplichtige het niet eens is met een dwangbevel of een beslissing van de Belastingdienst of een deurwaarder kan hij in verzet komen. Dit is vergelijkbaar met het indienen van bezwaar tegen een beslissing.

Artikel 17 lid 2 van de Invorderingswet uit 1990 bepaalt dat een schorsende werking aan verzet wordt toegekend, maar dat de schorsende werking in het geval van misbruik van de maatregel niet geldig is.

Zwaarwegende belangen

In een arrest uit 1994 (HR 7 oktober 1994, NJ 1995, 411) komt naar voren dat de maatregel alleen opzij kan worden gezet bij zwaarwegende belangen van de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als van tevoren al duidelijk is dat de belastingplichtige die verzet instelt geen enkele kans maakt om aan het langste eind te trekken.

Wie bepaalt echter wanneer er sprake is van misbruik van de verzetprocedure of wanneer het verzet van een belastingplichtige kansloos is?

Alleen de rechter kan schorsende werking ontnemen

De maatregel heeft het nieuws gehaald toen de Belastingdienst besloot om een bepaalde gerechtelijke procedure door te zetten, ondanks ingesteld verzet van de belastingplichtige. In de daaropvolgende rechtszaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de schorsende werking van verzet alleen door een rechterlijke beslissing ongedaan kan worden gemaakt. Op de website van Cassatieblog is uitgebreid beschreven hoe de Hoge Raad tot dit oordeel gekomen is.

Uitstel van een overheidsbesluit

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om een overheidsbesluit uit te stellen? Neem dan contact op met Römkens. Een fiscaal advocaat van Römkens advocatuur heeft ruime ervaring met bezwaarprocedures, beroepsprocedures en verzetprocedures. Ook kunnen wij advies geven over de inzet van de schorsende werking in gerechtelijke procedures.

Neem contact op

Lees ook: