Wanneer krijgt u te maken met een belastingcontrole?

Een belastingcontrole vindt alleen plaats wanneer de Belastingdienst daar een aanleiding voor heeft. Er is informatie verkregen uit een boekenonderzoek of er is sprake van een verhoogd risico door de branche waarin u opereert. Denk bijvoorbeeld aan de horeca of vastgoedbranche.

In zo’n situatie vraagt u zich bijvoorbeeld af:

  • Moet ik meewerken aan een belastingcontrole? Wat zijn mijn rechten en plichten?
  • Wat houdt een boekenonderzoek in? Welke verplichtingen heeft de Belastingdienst?
  • Wanneer voldoe ik aan de informatieplicht?

Wat gaat er vaak mis?

De consequenties zijn groot wanneer een vraag van de Belastingdienst verkeerd door u wordt beantwoord. Als ‘fiscale leek’ weet u het verschil niet tussen een gewone vraag en een boetevraag. U verstrekt informatie aan de belastingdienst zonder deze echt te onderbouwen. De Belastingdienst neemt op basis hiervan een standpunt in, dat later niet meer valt terug te draaien.

Heeft de Belastingdienst een controlebezoek aangekondigd? Voorkom dat u van de regen in de drup raakt. Meld uw zaak direct ter beoordeling aan bij Römkens Fiscale Advocatuur.

Waarom een fiscaal advocaat inschakelen?

Hoe eerder u dit kantoor inschakelt, hoe beter. U kent dan vooraf uw rechten en verplichtingen.

Dit kantoor begeleidt u bij het proces van een belastingcontrole en bij de daadwerkelijke controle en de eindbespreking van de controle. Tevens wordt er dan een strategie bepaald om de vermoedens van de Belastingdienst zo veel mogelijk te ontkrachten.

Dit kantoor minimaliseert eventuele belastingschulden en boetes en voorkomen langdurige bezwaar- en beroepsprocedures.

Krijgt u als boekhouder, accountant of belastingadviseur te maken met een belastingcontrole?