De Belastingdienst doet regelmatig onderzoek naar ondernemingen. Het kan hierbij gaan om een bedrijfsbezoek, zoals een waarneming ter plaatse. Hierbij gaat het erom dat de Belastingdienst inzicht krijgt in de dagelijkse gang van zaken in de onderneming. Als de Belastingdienst specifieker inzicht wil in uw administratie, dan kan zij hierbij gebruikmaken van een boekenonderzoek.

Wat is een boekenonderzoek?

Een boekenonderzoek is een uitgebreid onderzoek naar de aangiften en administratie van uw onderneming. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de afgedragen en in rekening gebrachte omzetbelasting en de in- en uitgaande facturen.

Vaak gaat het bij een boekenonderzoek om een specifieke periode en om een specifiek gedeelte van uw administratie, zoals aftrekposten, subsidies of loonheffingen. Volgens de fiscale bewaarplicht moet u deze minstens 7 jaar bewaren.

Informatie van derden

Hierbij kan en mag de Belastingdienst ook gebruik maken van informatie van derden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de Belastingdienst via een van uw leveranciers ontdekt dat u een factuur niet hebt opgenomen in uw administratie. Ook kan en mag de Belastingdienst vragen stellen aan uw personeel.

Moet u meewerken?

U bent verplicht om mee te werken aan een boekenonderzoek. Wordt er tijdens het boekenonderzoek informatie opgevraagd die volgens u niet relevant zijn voor het doel van het boekenonderzoek? Dan kunt u dit aangeven en weigeren om de informatie af te geven. De Belastingdienst mag deze informatie vervolgens alleen opvragen middels een informatiebeschikking. Dit kan echter leiden tot verschillende andere nadelige gevolgen, zoals het omkeren van de bewijslast. Overleg daarom altijd met een fiscaal advocaat voordat u weigert om in het boekenonderzoek bepaalde informatie niet af te geven.

Aankondiging en rapport

Wees niet bang dat de Belastingdienst onaangekondigd op de stoep staat: een boekenonderzoek wordt altijd van tevoren aangekondigd. Achteraf wordt een rapport opgesteld dat bestaat uit een openbaar en een niet-openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte wordt als kopie naar u opgestuurd zodat u zelf inzicht krijgt in de bevindingen van de Belastingdienst.

Fiscaal advocaat

Heeft u te maken met een boekenonderzoek en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Of is een boekenonderzoek aangekondigd terwijl de zaak waarover het onderzoek gaat al bij de rechter ligt? Neem dan contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur. Wij staan aan uw kant en kunnen u vakkundig adviseren en bovendien bijstaan in een eventuele gerechtelijke procedure.

Neem contact op