20 sep 2016

Overheidsvordering en de Belastingdienst

Een overheidsvordering is een vordering waarmee de Belastingdienst geld mag afschrijven van de betaalrekening van belastingschuldigen. Een overheidsvordering wordt ingezet als iemand niet reageert op een belastingaanslag, aanmaning of dwangbevel. Het is naast een beslaglegging, loonbeslag of bodembeslag een van de middelen om een schuld te innen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een overheidsvordering is een vereenvoudigd bankbeslag en vergelijkbaar met een automatische incasso. De Belastingdienst neemt contact op de met de bank die vervolgens het geld van de rekening afschrijft.

Een belangrijk verschil met een automatische incasso is dat een overheidsvordering zonder uw toestemming plaatsvindt en dat de vordering niet ongedaan gemaakt kan worden.

Een bijzondere eigenschap van een overheidsvordering is dat de vordering niet alleen geldt voor het huidige saldo op de rekening, maar ook op alle stortingen die binnen een week op de rekening worden bijgeschreven.

Het middel kan alleen worden ingezet bij het innen van Rijksbelastingen, gemeentelijke belastingen en/of waterschapslasten.

Voorwaarden overheidsvordering

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de Belastingdienst dit middel mag gebruiken.

  • de schuldige heeft op geen enkel bericht van de Belastingdienst gereageerd;
  • er heeft een bezoek van de deurwaarder plaatsgevonden;
  • de rekening betreft een betaalrekening (dus geen spaarrekening of creditcard) die (mede) op naam staat van de belastingschuldige.

Een overheidsvordering mag alleen worden gebruikt voor schulden tot € 1000. De Belastingdienst mag maximaal twee keer per maand een overheidsvordering inzetten met een maximum van € 500 per keer. Vaak wordt dit bedrag verdeeld over drie deelvorderingen van € 166,66. Hiermee vergroot de Belastingdienst de kans op een succesvolle overboeking als er een klein bedrag op de rekening staat.

Wat te doen bij een overheidsvordering?

Een overheidsvordering vindt plaats zonder aankondiging. Dat kan voor vervelende situaties zorgen. Het is daarom verstandig om te allen tijde een dergelijke vordering te voorkomen.

  • Heeft u al te maken gehad met een overheidsvordering, dan kunt u verzet aantekenen om zo toekomstige vorderingen te voorkomen.
  • Houdt u na een overheidsvordering minder saldo over dan dat u zou overhouden bij een beslagvrije voet, dan is het mogelijk om de vordering terug te draaien.

Zorg er in alle gevallen voor dat u goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten.

Fiscaal advocaat

Overheidsvordering ontvangen? Of maatregelen nemen om een overheidsvordering te voorkomen? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Lees ook: