05 sep 2016

Bodembeslag bij opdrachtgever, huurder of debiteur

Bodembeslag is een recht dat de Belastingdienst heeft bij beslaglegging. Het houdt in dat de Belastingdienst beslag kan leggen op alle roerende zaken die zich op het terrein van de belastingschuldige bevinden, ongeacht of deze van de belastingschuldige of van derden zijn.

Bodemrecht

Het bodemrecht wordt omschreven in artikel 22 van de Invorderingswet 1990. De Belastingdienst is de enige instantie die gebruik mag maken van bodembeslag. Zakelijke schuldeisers of andere overheidsinstanties mogen hier geen gebruik van maken.

Bodembeslag kan bijvoorbeeld worden gelegd op machines die tijdelijk zijn gehuurd door de belastingschuldige. De meest voorkomende gevallen van bodembeslag gaan om apparaten (zoals kassa’s), inventariszaken (zoals stellingkasten) en machines.

Uitzonderingen bij bodembeslag

In de Invorderingswet zijn enkele uitzonderingen besproken waar geen beslag op mag worden gelegd. Deze goederen zijn namelijk niet bedoeld voor duurzaam intern gebruik. Dit zijn:

  • Voorraad
  • Grondstoffen
  • Wagenpark

Bodembeslag bij opdrachtgever of huurder

Heeft u te maken met bodembeslag bij een van uw opdrachtgevers of een van uw huurders, dan dient u goed op de hoogte zijn van uw rechten en plichten.

Meldingsplicht

Met ingang van 1 januari 2013 is een meldingsplicht in werking getreden om eerst een melding bij de fiscus te maken alvorens u mag overgaan tot het terughalen van bodemzaken. De fiscus heeft vervolgens vier weken de tijd om te beslissen of zij alsnog bodembeslag willen leggen. Deze meldingsplicht geldt alleen voor goederen met een waarde hoger dan € 10.000.

Boete

Houd u zich niet aan deze meldingsplicht of aan de termijn van vier weken, dan kan een boete worden opgelegd met een maximale hoogte van de belastingschuld. Dit boetebedrag kan flink in de papieren lopen. Zorg daarom dat u op de hoogte bent van de regels en de uitzonderingen van de meldingsplicht en schakel eerst een fiscaal advocaat in voordat u stappen onderneemt.

Bodembeslag bij debiteur

Het kan ook gebeuren dat bodembeslag wordt gelegd bij een van uw debiteuren zonder dat er goederen van u in beslag worden genomen. Dit kan leiden tot een nadelige situatie. De Belastingdienst heeft namelijk een sterk verhaalsrecht waardoor andere schuldeisers benadeeld kunnen worden.

Fiscaal advocaat

Het is niet altijd duidelijk welke zaken onder het bodembeslag mogen vallen. Heeft u te maken met bodembeslag bij uzelf of bij een van uw opdrachtgevers, huurders of debiteuren? Neem dan contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Lees ook: