Invorderingsrecht

Het is de taak van de Belastingdienst om belastingschulden in te vorderen. De Belastingdienst heeft daarvoor fiscale bevoegdheden en kan gebruikmaken van civielrechtelijke middelen, zoals het indienen van een faillissementsaanvraag. Voorbeelden van fiscale bevoegdheden zijn beslaglegging, executieverkoop en dwanginvordering.

Neem contact op

Invorderingsrecht

Römkens is gespecialiseerd in het invorderingsrecht en beschikt over de juiste kennis om u bij te staan bij vragen en geschillen met de Belastingdienst inzake het invorderingsrecht. Ook adviseert een fiscaal advocaat van Römkens u graag in uw verweer tegen incasso-acties van de Belastingdienst.