Uitgelicht

Gevonden geldbedrag toch geconfisqueerd na vrijspraak

De Rechtbank Den Haag heeft onlangs een gevonden geldbedrag geconfisqueerd terwijl er geen sprake was van een veroordeling wegens een strafbaar feit. De verdachte bij wie het geldbedrag werd gevonden is vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs.

30.000 euro onder het reservewiel

Op 12 juli 2014 doorzoekt de politie de kofferbak van een Audi A3. Onder het …

Lees verder

Boetes Wav: een kookcamper is geen huishouden

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep over het toewijzen van verschillende Wav-boetes. De boetes voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen waren door de minister opgelegd omdat de verdachte vijf vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning liet werken.

Uitzonderingen Wet arbeid vreemdelingen

Ook had de verdachte een buitenlandse werknemer in dienst waarvoor het arbeidsverbod niet …

Lees verder

Fysieke beperking: invloed op informatiebeschikking

Wanneer er sprake is van een fysieke of mentale beperking, moet worden onderzocht of een informatiebeschikking moet worden voldaan. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. In deze zaak ging het om een dementerende dame die vanwege een herseninfarct niet meer de gevraagde informatie kon doorgeven.

Herseninfarct

De vrouw had in 2004 haar vermogen …

Lees verder

Geen inlening als de arbeid niet in bedrijfsconcept past

Van inlening is geen sprake als de verrichte werkzaamheden niet in het bedrijfsconcept passen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank is van mening dat er dan sprake is van uitbesteding en dat de Belastingdienst geen aanspraak maakt op niet-betaalde omzetbelasting en loonheffing.

Onbemand hotel

De belanghebbende in deze rechtszaak is eigenaar …

Lees verder

Boetebedrag Wav niet standaard hoger

Het is onredelijk om altijd het hogere boetenormbedrag voor Wav-boetes te gebruiken. Dat zegt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een recente uitspraak. Het boetenormbedrag is vastgesteld op € 12.000 per overtreding.

Boetebedrag Wet arbeid vreemdelingen

Van een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is sprake als een vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning werk verricht …

Lees verder

5 jaar gevangenisstraf voor verdachte witwassen

Onlangs is een verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar wegens het witwassen van 12 miljoen euro. De activiteiten vonden plaats in een tijdsbestek van bijna vier jaar, van 2011 tot met 2015. De bewijslast bestond uit observaties, camerabeelden, bankafschriften, aangetroffen goederen en verschillende verklaringen van getuigen en medeverdachten.

Verdachte in buitenland

Het feit dat de …

Lees verder

Waarneming door Inspectie geen vereiste bij boete Wav

De Inspectie SZW heeft boetes opgelegd in het kader van de Wav aan een keten van bouwbedrijven, omdat er voor 69 werknemers geen tewerkstellingsvergunning aanwezig was. De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat daadwerkelijke waarneming door de Arbeidsinspectie daarbij niet noodzakelijk vereist is.

Bestuurlijke boete Wav

Bovengenoemde zaak speelt tussen een werkgeversketen als eiser en de Minister van …

Lees verder

Boete van de arbeidsinspectie

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie genoemd, is de instantie die erop toeziet dat de Arbeidsomstandighedenwet (oftewel de Arbowet) wordt nageleefd. Deze wet is voor zowel werkgevers als werknemers en is gericht op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Omdat de Arbowet een kaderwet is, bevat deze geen daadwerkelijke regelgeving, maar slechts richtlijnen …

Lees verder