Categorie

februari 2015

fiscaal (straf)recht advocaat

11 februari 2015

Witwassen en de FIOD

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werkt aan het tegengaan van fiscale, financiële en economische fraude, het waarborgen van een integer beroeps- en bedrijfsleven