Uitgelicht

Carrouselfraude met BTW herkennen en melden

Carrouselfraude is het omzeilen van omzetbelasting door een btw-carrousel. Over geleverde goederen wordt wel btw gerekend, maar deze omzetbelasting wordt niet afgedragen aan de Belastingdienst.

In een carrousel is er sprake van een doorlevering van goederen binnen een groep vennootschappen, waarbij niet elke ondernemer op de hoogte hoeft te zijn van de fraude.

Voorbeeld: btw-fraude carrousel

Een aantal …

Lees verder

Beslaglegging door de Belastingdienst

Wanneer iemand niet voldoet aan zijn fiscale verplichtingen, kan de Belastingdienst gebruikmaken van het invorderingsrecht. De Belastingdienst beschikt over verschillende fiscale middelen om tot invordering over te gaan. Eén daarvan is beslaglegging op goederen of inkomen van de belastingschuldigde.

Beslag op goederen of inkomen

Een belastingdeurwaarder kan zowel beslagleggen op goederen als op gelden.

Een bankbeslag houdt in dat …

Lees verder

Fraude door belastingadviseurs

Frauduleuze belastingadviseurs worden steeds vaker opgemerkt door de Belastingdienst. Regelmatig doet de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen bij verschillende belastingadviseurs. Zo worden vele duizenden valse aangiftes opgespoord, waar de Belastingdienst voor tientallen miljoenen mee benadeeld werd.

Hypotheekrenteaftrek bij huurhuizen

De Belastingdienst schat dat er in Nederland nog steeds frauduleuze belastingadviseurs actief zijn. De foute belastingconsulenten dienen …

Lees verder