Uitgelicht

Carrouselfraude met BTW herkennen en melden

Carrouselfraude is het omzeilen van omzetbelasting door een btw-carrousel. Over geleverde goederen wordt wel btw gerekend, maar deze omzetbelasting wordt niet afgedragen aan de Belastingdienst. Er is sprake van een doorlevering van goederen binnen een groep vennootschappen, waarbij niet elke ondernemer op de hoogte hoeft te zijn van de fraude.

Voorbeeld btw-fraude

Onlangs is een aantal ondernemers …

Lees verder

Beslaglegging door de Belastingdienst

Wanneer iemand niet voldoet aan zijn fiscale verplichtingen, kan de Belastingdienst gebruikmaken van het invorderingsrecht. De Belastingdienst beschikt over verschillende fiscale middelen om tot invordering over te gaan. Eén daarvan is beslaglegging op goederen of inkomen van de belastingschuldigde.

Beslag op goederen of inkomen

Een belastingdeurwaarder kan zowel beslagleggen op goederen als op gelden.

Een bankbeslag houdt in dat …

Lees verder

Fraude door belastingadviseurs

Frauduleuze belastingadviseurs worden steeds vaker opgemerkt door de Belastingdienst. In februari deed de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen bij verschillende belastingadviseurs. Deze adviseurs hadden bij elkaar duizenden valse aangiftes ingediend waarbij de Belastingdienst voor tientallen miljoenen werd benadeeld.

Hypotheekrenteaftrek bij huurhuizen

De Belastingdienst schat dat er in Nederland enkele tientallen frauduleuze belastingadviseurs zijn. De foute belastingconsulenten …

Lees verder