Uitgelicht

Milieuvervuiling en de Wet milieubeheer

Door het handhaven van de Wet milieubeheer probeert de overheid de milieuvervuiling terug te dringen en de natuur in ons land te beschermen. De Wet milieubeheer bevat algemene milieuregels en bepaalt welk strafrechtelijke gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen.

Wanneer deze wet wordt overtreden kan het Openbaar Ministerie een onderzoek instellen. Dit onderzoek …

Lees verder

Fiscale gevolgen van een echtscheiding

Een echtscheiding heeft zeer grote gevolgen voor de persoonlijke relatie van beide partners. Ook eventuele kinderen zijn de dupe van een echtscheiding.

Voor juridische hulp bij een echtscheiding zijn gespecialiseerde advocatenkantoren beschikbaar die alles voor u regelen op het gebied van bijvoorbeeld voogdij of de verdeling van gemeenschappelijke goederen. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van …

Lees verder

Een bezwaarschrift voor de Belastingdienst

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst kunt u overgaan tot het indienen van bezwaarschrift.

Tegen alle beslissingen die de Belastingdienst neemt, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld een beslissing zijn tot het opleggen van een (naheffings)aanslag, maar ook een beslissing waardoor u als natuurlijk persoon …

Lees verder