Uitgelicht

Wat is uitkeringsfraude?

Van uitkeringsfraude is sprake als iemand met opzet meer uitkering ontvangt dan waar diegene recht op heeft. In sommige gevallen wordt zelfs een uitkering uitgekeerd terwijl de ontvanger helemaal geen recht heeft op uitkering. Wanneer je vermoedt dat iemand fraudeert met zijn of haar uitkering, dan kun je daar melding van maken bij het fraudemeldpunt.

Bijstandsfraude …

Lees verder

Ongebruikelijke transacties melden

Onlangs is een verdachte veroordeeld voor het niet melden van meerdere verdachte transacties. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) is het namelijk verplicht om verdachte transacties bij de Belastingdienst te melden. De plicht geldt onder andere voor verkopers, makelaars en exploiteurs, maar bijvoorbeeld ook voor belastingadviseurs, administratiekantoren en financiële …

Lees verder

Ontnemingsmaatregel bij een strafbaar feit

Een ontnemingsmaatregel faciliteert het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. De Officier van Justitie eist een ontnemingsprocedure als hij vermoedt dat een veroordeelde inkomsten heeft gehad uit een strafbaar feit. In de ontnemingsmaatregel wordt bepaald hoeveel de veroordeelde moet betalen aan de staat.

Plukze-wetgeving

De mogelijkheid tot het opleggen van een ontnemingsmaatregel wordt omschreven in de Plukze-wet. Deze …

Lees verder