Uitgelicht

Boete van de arbeidsinspectie

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie genoemd, is de instantie die erop toeziet dat de Arbeidsomstandighedenwet (oftewel de Arbowet) wordt nageleefd. Deze wet is voor zowel werkgevers als werknemers en is gericht op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Omdat de Arbowet een kaderwet is, bevat deze geen daadwerkelijke regelgeving, maar slechts richtlijnen …

Lees verder

Geen informatiebeschikking bij uitspraak op bezwaar

Een informatiebeschikking komt te vervallen wanneer de Belastingdienst uitspraak op bezwaar doet in een procedure waarop de informatiebeschikking betrekking heeft. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Parket bij de Hoge Raad.

Controleonderzoek en informatiebeschikking

In geschil is de oplegging van een informatiebeschikking door de Inspecteur. Over het jaar 2008 heeft de Inspecteur aan belanghebbende een …

Lees verder

Tewerkstellingsvergunning en Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is een wet die betrekking heeft op buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn. De wet gaat in op de rechten die een buitenlandse werknemer in Nederland heeft, maar kent ook regels die strikt nageleefd dienen te worden door werkgevers.

Tewerkstellingsvergunning (twv)

Wanneer een buitenlandse werknemer in Nederland arbeid verricht, dient de …

Lees verder

Maat in maatschap hoofdelijk aansprakelijk

Onlangs heeft de Belastingdienst een maat in een maatschap hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor een belastingschuld van € 1,2 miljoen.

Deze aansprakelijkheidsstelling is mogelijk op grond van de Invorderingswet, die bepaalt dat bij een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een maatschap) de bestuurders aansprakelijk zijn voor eventuele belastingschulden van desbetreffend lichaam.

Belastingschuld

In de onderhavige zaak gaat het om twee …

Lees verder