Uitgelicht

Actio Pauliana: gelijke kansen voor alle schuldeisers

De Actio Pauliana is een middel dat kan worden ingezet om paulianeus handelen terug te draaien, voornamelijk bij een faillissement. De Actio Pauliana geeft de schuldeiser de mogelijkheid om een paulianeuze rechtshandeling te vernietigen. Paulianeus handelen is een vorm van faillissementsfraude, maar ook bij andere rechtshandelingen als de verdeling van een erfenis kan paulianeus handelen als fraude …

Lees verder

De inkeerregeling: vrijwillig buitenlands vermogen aangeven

De inkeerregeling is een regeling in de Participatiewet die het mogelijk maakt om verzwegen vermogen alsnog aan te geven bij de Belastingdienst. Hierbij is de voorwaarde dat de aangever volledige openheid van zaken moet geven.

In Nederland wordt namelijk niet alleen belasting geheven over inkomen, maar ook over vermogen. Dat betekent dat spaargeld vanaf een bepaald …

Lees verder