Uitgelicht

Actio Pauliana: gelijke kansen voor alle schuldeisers

De Actio Pauliana is een middel dat kan worden ingezet om paulianeus handelen terug te draaien, voornamelijk bij een faillissement. De Actio Pauliana geeft de schuldeiser de mogelijkheid om een paulianeuze rechtshandeling te vernietigen. Paulianeus handelen is een vorm van faillissementsfraude, maar ook bij andere rechtshandelingen als de verdeling van een erfenis kan paulianeus handelen als fraude …

Lees verder