Uitgelicht

Wat is ketenaansprakelijkheid en hoe beperk je de risico’s?

Ketenaansprakelijkheid is de regeling die ervoor zorgt dat aannemers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor niet-betaalde belasting van onderaannemers.

Wet Ketenaansprakelijkheid

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) is onderdeel van de Invorderingswet. Voor de invoering van deze wet kon het gebeuren dat een onderaannemer failliet ging en daarom geen loonbelasting of premies meer betaalde.

De Wet Ketenaansprakelijkheid is in het leven …

Lees verder

Fiscale bewaarplicht van administratie: wat zijn de regels?

De fiscale bewaarplicht is een regeling die het verplicht stelt om administratie voor een bepaalde termijn te bewaren. Hierbij gaat het niet alleen om financiële resultaten maar ook om alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor belastingheffing.

Bewaarplicht voor particulieren

Voor particulieren geldt geen bewaarplicht. Dat betekent echter niet dat het verstandig is om geen …

Lees verder