Uitgelicht

Bahama Leaks: de opvolger van de Panama Papers?

Vijf maanden nadat de Panama Papers naar buiten zijn gebracht, zijn vorige week de Bahama Leaks wereldkundig gemaakt. Dit is een openbaar toegankelijke database met 1,3 miljoen gelekte documenten uit de Bahama’s. In de bestanden is informatie te vinden over meer dan 175 duizend Bahamaanse bedrijven, fondsen en stichtingen. Er komen zo’n 70 Nederlandse namen …

Lees verder

Overheidsvordering en de Belastingdienst

Een overheidsvordering is een vordering waarmee de Belastingdienst geld mag afschrijven van de betaalrekening van belastingschuldigen. Een overheidsvordering wordt ingezet als iemand niet reageert op een belastingaanslag, aanmaning of dwangbevel. Het is naast een beslaglegging, loonbeslag of bodembeslag een van de middelen om een schuld te innen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een overheidsvordering is een …

Lees verder

Bodembeslag bij opdrachtgever, huurder of debiteur

Bodembeslag is een recht dat de Belastingdienst heeft bij beslaglegging. Het houdt in dat de Belastingdienst beslag kan leggen op alle roerende zaken die zich op het terrein van de belastingschuldige bevinden, ongeacht of deze van de belastingschuldige of van derden zijn.

Bodemrecht

Het bodemrecht wordt omschreven in artikel 22 van de Invorderingswet 1990. De Belastingdienst is …

Lees verder