Uitgelicht

Verjaring van een belastingschuld

Een belastingschuld kan verjaren. Als de belastingschuld is verjaard, kan de belastingdienst de belastingschuld niet meer invorderen.

Met andere woorden: de belastingplichtige hoeft de belastingschuld dan niet meer te betalen.

Wanneer is een belastingschuld verjaard? Hieronder leggen wij het aan u uit.

Verjaring belastingschuld

Uit artikel 4:104 lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) volgt dat de rechtsvordering …

Lees verder

Melding betalingsonmacht Belastingdienst: wanneer aansprakelijk?

Een bestuurder van een vennootschap kan onder voorwaarden aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de vennootschap. Hieronder leest u wanneer u als bestuurder aansprakelijk kunt zijn.

Melden betalingsonmacht

Om aansprakelijkheid te voorkomen, is het bijzonder belangrijk dat tijdig melding wordt gedaan van de betalingsonmacht van de vennootschap.

Op het moment dat een rechtspersoon haar fiscale verplichtingen niet kan …

Lees verder