18 feb 2016

Onzorgvuldig asbest verwijderen? 180 uur taakstraf!

Onlangs heeft de Rechtbank Overijssel een verdachte veroordeeld voor het illegaal verwijderen van asbest. Bovendien is de verdachte schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte.

Tenlastelegging

De man werd ervan verdacht dat hij in maart 2013 asbest heeft verwijderd en daarbij niet de juiste maatregelen heeft genomen. Het asbest bevond zich in golfplaten van een ligboxstal. Nadat de asbesthoudende platen verwijderd waren, zijn de onderliggende platen bovendien niet goed schoongemaakt. Zodoende komt het asbest in de grond en in de lucht terecht en ontstaat er een gevaar voor de openbare gezondheid.

Valsheid in geschrifte

Naast het illegaal verwijderen van de asbest werd de man verdacht van het verstrekken van vervalste informatie. Het ging hierbij om een analyserapport dat is gemaild naar de inspecteur bouwzaken van de afdeling Ruimtelijke leefomgeving van de gemeente Apeldoorn.

De valse informatie bestond eruit dat de verdachte een stuk materiaal ter analyse aan het asbestanalysebureau heeft aangeboden en daarbij heeft gezegd dat het materiaal afkomstig was van de golfplaten van de ligboxen. In werkelijkheid was het proefmonster niet afkomstig van de ligboxen.

De derde tenlastelegging is valsheid in geschrifte in verschillende begeleidingsbrieven. In deze brieven werd meermaals een andere herkomst van het asbest ingevuld dan de feitelijke locatie van herkomst.

Gecertificeerd asbestsaneerder

De rechter acht alle bovenstaande feiten bewezen. Daarbij rekent hij het de verdachte zwaar aan dat werkzaam was als asbestsaneerder en dus zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen om geen gezondsheidsgevaren te creëren. Als gecertificeerd asbestsaneerder was de verdachte op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom het verwijderen van asbest en van de gevaren die asbestvezels kunnen opleveren.

Werkstraf

Door het niet zorgvuldig verwijderen van het asbest heeft de verdachte het maatschappelijke vertrouwen in de certificatie voor asbestsaneerder geschaad. Ook wordt het de verdachte zwaar aangerekend dat hij eerder veroordeeld is voor soortgelijke misdrijven. Vanwege deze omstandigheden veroordeelt de rechter de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en wordt voor de duur van twee jaar het certificaat tot asbestsaneerder van de verdachte afgenomen.

Instituut Asbestslachtoffers

Maar dat is nog niet alles: de verdachte moet ook een bedrag van vijfduizend euro overmaken naar de rekening van het Instituut Asbestslachtoffers. Dit is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid, met als doel om advies, bemiddeling en voorlichting over asbest te verstrekken.

Fiscaal advocaat

Meer informatie over een (economisch) milieudelict? Of bent u verdacht van een economisch delict en zoekt u een ervaren advocaat? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur voor meer informatie.

Fiscaal advocaat

Meer informatie over een milieudelict en economisch delict? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Rechtbank Overijssel, 01-02-2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:310

Lees ook: