16 apr 2015

Belastingontwijking en belastingontduiking

Veel mensen denken bij belastingontwijking direct aan fraude. Het ontwijken van belasting is echter een legale vorm van minder belasting betalen. Wanneer er regels worden overtreden is er wel sprake van belastingfraude: op dat moment heet het belastingontduiking.

Het ontduiken van belasting is illegaal en daarom strafbaar.

Belastingontwijking

Belastingontwijking is een manier om minder belasting te betalen, zonder regels te overtreden. Over het algemeen worden hierbij landsgrenzen overschreden. Verschillende landen (ook binnen Europa) kennen namelijk verschillen in belastingwetgeving, bijvoorbeeld een lagere inkomstenbelasting.

Belastingontwijking is niet wenselijk: er wordt immers minder belasting betaald aan de overheid. Daarom zijn er internationale belastingverdragen zodat de verschillende landen een vergelijkbare belastingwetgeving kennen.

Belastingontduiking

Belastingontduiking is het niet nakomen van belastingverplichtingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het achterhouden van informatie bij een belastingaangifte of door het opgeven van valse informatie. Belastingontduiking kost veel geld voor de overheid: enerzijds loopt de schatkist inkomsten mis, anderzijds wordt er veel geld besteed aan het bestrijden en voorkomen van belastingontduiking.

De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is verantwoordelijk voor het opsporen van dergelijke financiële fraude.

Heeft u te maken met een gerechtelijke procedure rondom belastingontduiking?

Neem contact op

Is belastingontwijking altijd legaal?

Belastingontwijking is in principe legaal, maar er is een aantal uitzonderingen.

Een internationale constructie zonder overduidelijke zakelijke motieven kan alsnog als belastingfraude worden aangemerkt.

Het misbruiken van legale manieren om belasting te ontwijken heet misbruik van recht.

Nederland belastingparadijs?

Nederland heeft aantrekkelijke fiscale regels en is voor sommige fiscale procedures een belastingparadijs. Nederland kent geen belasting over winst uit het buitenland en heft geen bronbelasting over rente. Om deze reden zijn verschillende grote internationale bedrijven in Nederland gevestigd.

Belastingontwijking en de FIOD

Het onderscheid tussen belastingontwijking en belastingontduiking is soms heel lastig te maken. Het kan daarom voorkomen dat de Belastingdienst een onderzoek instelt naar uw fiscale procedures.

Bij dergelijke geschillen met de FIOD is het verstandig om een fiscaal advocaat in de arm te nemen. De fiscale advocaten van Römkens hebben ruime ervaring met fiscaal strafrecht en kunnen u bijstaan tijdens een eventuele strafrechtelijke procedure.

Neem contact op

Lees ook: