17 aug 2015

Belastingplicht voor overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen moeten vanaf januari 2016 vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen. Deze belastingplicht geldt voor alle overheidsbedrijven zoals gemeenten, provincies en waterschappen en is omschreven in de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen die in mei 2015 is aangenomen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is belasting die direct op winst geheven wordt. Voor de eerste 2 ton aan winst geldt een belastingtarief van 20%, over het bedrag boven 2 ton geldt een belastingtarief van 25%. Vennootschapsbelasting geldt niet voor natuurlijke personen zoals zelfstandig ondernemers. Deze rechtspersonen betalen al belasting over hun inkomen via de inkomstenbelasting.

Belastingplicht overheidsbedrijven

De belastingplicht voor overheidsbedrijven is in het leven geroepen omdat de Nederlandse overheid minder onderscheid wil maken tussen overheidsbedrijven en private ondernemingen. De overheid is namelijk in de laatste decennia flink uitgebreid en is actief in sectoren waar ook private ondernemingen actief zijn. Dat kan betekenen dat een overheidsbedrijf geen belasting betaalt terwijl een ander bedrijf dat dezelfde activiteiten verricht wél belastingplichtig is.

Concurrentieverstoring

De Europese Commissie heeft hierover klachten ontvangen uit het bedrijfsleven en is een onderzoek gestart. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de EC besloten dat er sprake is van concurrentieverstoring en verboden staatssteun. Daarom heeft de Europese Commissie al meerdere keren bij de Nederlandse overheid op een belastingplicht voor overheidsbedrijven aangedrongen. De Nederlandse overheid is hierin meegegaan en dat betekent dat vanaf 2016 dezelfde belastingregels gelden voor zowel overheidsondernemingen als private ondernemingen.

Vrijstelling belastingplicht

In de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen zijn verschillende vrijstellingen opgenomen. Deze vrijstellingen gelden bijvoorbeeld voor interne activiteiten of voor de uitoefening van overheidstaken. Ook zijn er specifieke vrijstellingen voor academische ziekenhuizen, bekostigd onderwijs en onderzoek en voor zeehavens.

Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen

Om de nieuwe belastingplicht in goede banen te leiden, heeft de Belastingdienst het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen opgericht. Dit bureau ziet erop toe dat de nieuwe regeling in de praktijk goed wordt toegepast en nageleefd. Dit bureau heeft echter vooral een interne functie en zal geen invloed hebben op het klantcontact met de Belastingdienst.

Wilt u weten wat de gevolgen van deze belastingplicht zijn voor uw onderneming? Neem contact op met een ervaren belastingadvocaat.

Neem contact op

Lees ook: