17 aug 2015

Belastingplicht voor overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen moeten sinds januari 2016 vennootschapsbelasting (vpb) betalen. Deze belastingplicht geldt voor alle overheidsbedrijven zoals gemeenten, provincies en waterschappen en is omschreven in de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen die geldt is sinds mei 2015.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is belasting die direct op winst geheven wordt. De belastingtarieven worden ieder jaar geïndexeerd. Vennootschapsbelasting geldt niet voor natuurlijke personen, zoals zelfstandig ondernemers. Deze rechtspersonen betalen al belasting over hun winst via de inkomstenbelasting.

Belastingplicht overheidsbedrijven

De belastingplicht voor overheidsbedrijven is in het leven geroepen omdat de Nederlandse overheid minder onderscheid wil maken tussen overheidsbedrijven en private ondernemingen.

De overheid is namelijk actief in sectoren waar ook private ondernemingen actief zijn. Dat kan betekenen dat een overheidsbedrijf geen belasting betaalt, terwijl een ander bedrijf dat dezelfde activiteiten verricht wél belastingplichtig is.

Concurrentieverstoring

De Europese Commissie heeft hierover klachten ontvangen uit het bedrijfsleven. Hierop is een onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de EC besloten dat er sprake is van concurrentieverstoring en verboden staatssteun.

Hierom heeft de Nederlandse overheid besloten dat sinds 2016 dezelfde belastingregels gelden voor zowel overheidsondernemingen als private ondernemingen.

Vrijstelling belastingplicht

In de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen zijn verschillende vrijstellingen opgenomen. Deze vrijstellingen gelden bijvoorbeeld voor interne activiteiten of voor de uitoefening van overheidstaken. Ook zijn er specifieke vrijstellingen voor academische ziekenhuizen, bekostigd onderwijs en onderzoek en voor zeehavens.

Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen

Het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen ziet erop toe dat de regeling in de praktijk goed wordt toegepast en nageleefd. Dit bureau heeft echter vooral een interne functie en zal geen invloed hebben op het klantcontact met de Belastingdienst.

Wilt u weten wat de gevolgen van deze belastingplicht zijn voor uw onderneming? Neem contact op met een ervaren belastingadvocaat.

Neem contact op

Lees ook: