Uitgelicht

Melding betalingsonmacht Belastingdienst: wanneer aansprakelijk?

Een bestuurder van een vennootschap kan onder voorwaarden aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de vennootschap. Hieronder leest u wanneer u als bestuurder aansprakelijk kunt zijn.

Melden betalingsonmacht

Om aansprakelijkheid te voorkomen, is het bijzonder belangrijk dat tijdig melding wordt gedaan van de betalingsonmacht van de vennootschap.

Op het moment dat een rechtspersoon haar fiscale verplichtingen niet kan …

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsonwil

Recentelijk heeft Hof Arnhem-Leeuwarden, na verwijzing door de Hoge Raad, geoordeeld dat er ook betalingsonmacht is als een BV, ondanks dat zij over voldoende liquide middelen beschikt, in verband met haar overige verplichtingen feitelijk die liquide middelen niet aanwendt voor de voldoening van de belastingschulden.

De casus

De heer X is enig aandeelhouder/bestuurder van de BV. In …

Lees verder

Bahama Leaks: de opvolger van de Panama Papers?

Vijf maanden nadat de Panama Papers naar buiten zijn gebracht, zijn vorige week de Bahama Leaks wereldkundig gemaakt. Dit is een openbaar toegankelijke database met 1,3 miljoen gelekte documenten uit de Bahama’s. In de bestanden is informatie te vinden over meer dan 175 duizend Bahamaanse bedrijven, fondsen en stichtingen. Er komen zo’n 70 Nederlandse namen …

Lees verder

Wat is ketenaansprakelijkheid en hoe beperk je de risico’s?

Ketenaansprakelijkheid is de regeling die ervoor zorgt dat aannemers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor niet-betaalde belasting van onderaannemers.

Wet Ketenaansprakelijkheid

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) is onderdeel van de Invorderingswet. Voor de invoering van deze wet kon het gebeuren dat een onderaannemer failliet ging en daarom geen loonbelasting of premies meer betaalde.

De Wet Ketenaansprakelijkheid is in het leven …

Lees verder

Geen inlening als de arbeid niet in bedrijfsconcept past

Van inlening is geen sprake als de verrichte werkzaamheden niet in het bedrijfsconcept passen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank is van mening dat er dan sprake is van uitbesteding en dat de Belastingdienst geen aanspraak maakt op niet-betaalde omzetbelasting en loonheffing.

Onbemand hotel

De belanghebbende in deze rechtszaak is eigenaar …

Lees verder

Maat in maatschap hoofdelijk aansprakelijk

Onlangs heeft de Belastingdienst een maat in een maatschap hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor een belastingschuld van € 1,2 miljoen.

Deze aansprakelijkheidsstelling is mogelijk op grond van de Invorderingswet, die bepaalt dat bij een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een maatschap) de bestuurders aansprakelijk zijn voor eventuele belastingschulden van desbetreffend lichaam.

Belastingschuld

In de onderhavige zaak gaat het om twee …

Lees verder

Milieuvervuiling en de Wet milieubeheer

Door het handhaven van de Wet milieubeheer probeert de overheid de milieuvervuiling terug te dringen en de natuur in ons land te beschermen. De Wet milieubeheer bevat algemene milieuregels en bepaalt welk strafrechtelijke gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen.

Wanneer deze wet wordt overtreden kan het Openbaar Ministerie een onderzoek instellen. Dit onderzoek …

Lees verder

Geen doelmatigheid bij inlenersaansprakelijkheid

De Belastingdienst mag bij het aansprakelijk stellen van inleners geen doelmatigheid hanteren voor een ondergrens van misgelopen loonheffing. Dit volgt uit een recent gewezen uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden met betrekking op doelmatigheid bij inlenersaansprakelijkheid.

Inlenersaansprakelijkheid

In de betreffende zaak heeft een bv een aantal medewerkers ingeleend van een ander bedrijf, de uitlener. Achteraf is gebleken dat de uitlener over …

Lees verder