02 feb 2017

Bitcoin anno 2017: ruilmiddel of digitale valuta?

Digitale betalingsmiddelen zoals de bitcoin vallen niet onder de definitie van (elektronisch) geld in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dat komt omdat de bitcoin geen vordering op de uitgever vertegenwoordigt, zo bleek uit een rapport van de Rijksoverheid in 2013.

Redenen

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem geeft in het rapport aan dat men in Nederland geen vergunning nodig heeft voor de handel in bitcoins.

Dijsselbloem noemt daarvoor de volgende redenen:

  • De acceptatiegraad is relatief laag in Nederland;
  • Bitcoin wordt slechts beperkt gebruikt in vergelijking tot ‘echte’ valuta;
  • Er is geen sprake van een significante relatie van de bitcoin tot de reële economie.

Digitale valuta zoals de bitcoin zijn in het kader van de Wft dus enkel ruilmiddelen, en iedereen is vrij om aan ruilhandel te doen.

Ontwikkelingen in de laatste jaren

Sinds bovengenoemd rapport is gepubliceerd wordt de bitcoin op steeds meer plaatsen gebruikt als betaalmiddel. In Nederland kan er bijvoorbeeld eten besteld worden met bitcoins via de website van Thuisbezorgd.nl, en voor kleding kan men met een bitcoin-pinpas bij verschillende fysieke verkooppunten terecht. De acceptatiegraad en het gebruik van bitcoins lijken dus behoorlijk te zijn toegenomen.

Vanwege de anonimiteit, de mogelijkheid van wereldwijd gebruik en geen toezicht bij de bitcoin, worden bitcoins bovendien steeds meer gebruikt voor het witwassen van grote sommen echte valuta. Er lijkt ondertussen dus sprake te zijn van een relatie met de reële economie.

Bitcoin: ruilmiddel of valuta?

Als afsluiting van het rapport noemt de Rijksoverheid dat het de ontwikkelingen rondom de bitcoin op nationaal en internationaal niveau sterk in de gaten houdt. Hoewel er dus sprake is van een hogere acceptatiegraad, meer gebruik en een relatie tot de reeële economie, is er in de afgelopen jaren nog niets veranderd.

Het is dus nog maar de vraag hoe lang bitcoins slechts als ruilmiddel worden gezien in plaats van valuta zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Tot die tijd zijn strafzaken met betrekking tot bitcoins erg complex, waardoor de kennis van een fiscaal advocaat onmisbaar is.

Fiscaal advocaat

Een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur heeft ervaring met zaken rondom digitale valuta en kan je eventueel bijstaan in een gerechtelijke procedure. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op

Lees ook: