Per 1 juli 2016 verdubbelt de boete op zwart vermogen in het buitenland. Het huidige boetetarief van 60% van de ontdoken belasting wordt verdubbeld naar 120%. De Panama Papers hebben een grote rol gespeeld in deze beslissing.

Snellere inkeer

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft dit gisteren bekendgemaakt. De verdubbeling van het boetetarief moet ervoor zorgen dat zwartspaarders sneller tot inkeer komen en hun buitenlandse vermogen aangeven bij de Belastingdienst. Wiebes: “Het spel is klaar. Verstoppen kan niet meer. En hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt.”

Buitenlandse bankgegevens

Wie zwart vermogen op een buitenlandse bank heeft staan, doet er goed aan om dat vóór 1 juli te melden. Vanaf 2017 worden namelijk de bankgegevens uitgewisseld tussen Nederland en honderd andere landen. Buitenlandse spaargelden komen vanaf 2017 dus sowieso aan het licht. Omdat er in dat geval geen sprake is van vrijwillige inkeer, zal het boetetarief nog vele malen hoger zijn.

Panama Papers

Naar verwachting worden de eerste lijsten met namen en bedrijven uit de Panama Papers begin mei gepubliceerd door de Nederlandse kranten. Wiebes doet echter een oproep aan de Nederlandse journalistiek om de gegevens uit de Panama Papers vroegtijdig aan de Belastingdienst te overhandigen. Hiermee wil hij voorkomen dat schuldige partijen in de tussentijd bewijsmateriaal vernietigen.

Boetetarief

De boete van 120% van de ontdoken belasting, komt bovenop het bedrag dat in de afgelopen 12 jaar aan belasting betaald had moeten worden. Bovendien wordt er rente berekend over het bedrag dat aan belasting moet worden betaald.

Meer informatie? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op