27 nov 2015

Boetes Wav: een kookcamper is geen huishouden

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep over het toewijzen van verschillende Wav-boetes. De boetes voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen waren door de minister opgelegd omdat de verdachte vijf vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning liet werken.

Uitzonderingen Wet arbeid vreemdelingen

Ook had de verdachte een buitenlandse werknemer in dienst waarvoor het arbeidsverbod niet gold. Er zijn namelijk uitzonderingen op het Wet arbeid vreemdelingen. Toch werd ook voor deze werknemer een boete opgelegd omdat zo’n uitzonderingsgeval voor aanvang van de werkzaamheden gemeld en onderbouwd moet worden bij het UWV Werkbedrijf.

Werkzaamheden in de huishouding

Een van de uitzonderingen waarvoor geen tewerkstellingsvergunning benodigd is, is het verrichten van incidentele werkzaamheden in de huishouding van toeristen zonder dat de werknemer een vaste verblijfplaats in Nederland heeft. Daarover gaat de uitspraak van de Raad van State.

Kookcampers

De werknemers zonder tewerkstellingsvergunning waren vreemdelingen met een Indiase nationaliteit. De vreemdelingen werkten als kok in zogeheten kookcampers die aan verschillende reisorganisaties werden verhuurd. Wanneer Indiase toeristen een rondreis door Europa maakten, verzorgden de vreemdelingen de maaltijden in de kookcampers.

Definitie huishouding

De werkgever voert aan dat toeristen vrijwel nooit een huishouding binnen Nederland hebben. Een toerist verblijft namelijk doorgaans in een hotel of vakantiewoning. De uitzondering voor werkzaamheden in de huishouding van toeristen geldt daarom niet alleen voor het huishouden in de eigen woning van de toeristen, maar ook voor huishoudelijke werkzaamheden op de algemene locatie waar de toerist zich bevindt. Het bereiden van maaltijden op de locatie van de toerist valt daarom volgens de werkgever ook onder de uitzonderingsregeling.

Standpunt minister

De minister wijst er echter op dat de uitzonderingsregeling betrekking heeft op de situatie waarin een gezin tijdelijk met toeristische doeleinden in Nederland verblijft en daarbij zelf huishoudelijk personeel meeneemt.

Huishoudelijke sfeer

Ook is uit de situatie af te leiden dat de werkzaamheden niet in huishoudelijke sfeer werden uitgevoerd. De vreemdelingen kookten namelijk voor een groep toeristen en niet voor losse huishoudens, en bovendien werden de werkzaamheden uitgevoerd in een aparte kookcamper.

Hoger beroep ongegrond

De Raad van State hecht geen waarde aan het standpunt van de minister over de reden achter de uitzonderingsregeling, maar is wel van mening dat er geen sprake is van een huishoudelijke sfeer. Ook het hoger beroep van de werkgever is daarom ongegrond. De aangevallen uitspraak wordt bevestigd.

Fiscaal advocaat

Meer weten over de Wet arbeid vreemdelingen of een tewerkstellingsvergunning? Of heeft u een boete ontvangen van de Inspectie SZW? Neem contact op met een ervaren fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur om uw kansen en mogelijkheden te bekijken.

Neem contact op

Raad van State, 18-11-2015, ECLI:NL:RVS:2015:3527

Lees ook: