24 mrt 2015

Carrouselfraude met BTW herkennen en melden

Carrouselfraude is het omzeilen van omzetbelasting door een btw-carrousel. Over geleverde goederen wordt wel btw gerekend, maar deze omzetbelasting wordt niet afgedragen aan de Belastingdienst. Er is sprake van een doorlevering van goederen binnen een groep vennootschappen, waarbij niet elke ondernemer op de hoogte hoeft te zijn van de fraude.

Voorbeeld btw-fraude

Onlangs is een aantal ondernemers veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf wegens fraude met omzetbelasting. De verdachten schakelden zogenaamde katvangers in, op wiens naam een bv werd opgericht. Deze bv’s kochten goederen uit andere EU-landen zodat er geen omzetbelasting afgedragen wordt aan de Belastingdienst.

Bij de verkoop van de goederen aan een andere Nederlands bv in het complot werd wel omzetbelasting gefactureerd. Deze omzetbelasting werd door de andere bv’s wél teruggevraagd als voorbelasting, wat een enorme kostenpost opleverde voor de schatkist.

Overigens zijn ook de katvangers schuldig bevonden en veroordeeld wegens het bewust meewerken aan fraude: zij hadden de praktijken immers kunnen stoppen.

Carrouselfraude herkennen

Het herkennen van btw-fraude is niet eenvoudig, maar er zijn enkele signalen die op carrouselfraude kunnen wijzen.

  • Het frauderen met omzetbelasting gebeurt doorgaans met goederen met een relatief hoge waarde zoals mobiele telefoons en laptops.
  • Deze goederen worden voor een lage prijs of onder dubieuze omstandigheden aangeboden.
  • Ook kan het gebeuren dat de verkoper bij de transactie aangeeft aan wie de goederen doorverkocht dienen te worden.

Schuldig of onschuldig

U kunt als ondernemer ongewild bij btw-fraude betrokken raken. De gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld dat uw aangifte niet wordt geaccepteerd en dat u betaalde voorbelasting opnieuw dient te betalen.

De Belastingdienst kan echter coulance verlenen wanneer u ter goeder trouw heeft gehandeld en absoluut niet op de hoogte kon zijn van de fraude. De door u betaalde voorbelasting is dan alsnog geldig en u wordt niet schuldig bevonden aan belastingfraude.

Belastingfraude melden

Is uw onderneming onderdeel geworden van carrouselfraude of verdenkt u zakenpartners van fraude met omzetbelasting? Schakel dan direct een fiscaal strafrechtadvocaat in. Römkens Fiscale Advocatuur heeft jarenlange ervaring met fiscaal strafrecht en kan samen met u melding doen bij de Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Römkens kan u met raad en daad bij staan tijdens een eventuele gerechtelijke procedure of strafzaak.

Neem contact op

Lees ook: