10 mrt 2015

Fraude door belastingadviseurs

Frauduleuze belastingadviseurs worden steeds vaker opgemerkt door de Belastingdienst. Regelmatig doet de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) invallen bij verschillende belastingadviseurs. Zo worden vele duizenden valse aangiftes opgespoord, waar de Belastingdienst voor tientallen miljoenen mee benadeeld werd.

Hypotheekrenteaftrek bij huurhuizen

De Belastingdienst schat dat er in Nederland nog steeds frauduleuze belastingadviseurs actief zijn. De foute belastingconsulenten dienen kostenposten in die nooit zijn gemaakt, of verzinnen hoge schenkingen die niet hebben plaatsgevonden.

Sommige kostenposten zijn zelfs onmogelijk te verklaren, bijvoorbeeld een aanvraag voor hypotheekrenteaftrek voor een huurhuis. De duizenden klanten van de frauduleuze adviseurs zijn doorgaans niet op de hoogte van de fraude.

Medeplichtig

Wanneer u op de hoogte bent van een foutieve aangifte en geen actie onderneemt, bent u medeplichtig en dus schuldig. Maar ook wanneer u van niets weet, blijft u verantwoordelijk voor de frauduleuze aangiftes die door uw belastingadviseur zijn gedaan. Dat betekent dat u een onterecht uitbetaald bedrag zelf dient terug te betalen en dat een eventuele boete voor eigen rekening komt.

Wat kunt u doen tegen fraude door derden?

Vermoedt u dat uw belastingadviseur niet de juiste informatie opgeeft bij de Belastingdienst? Schakel dan zo snel mogelijk een fiscaal advocaat van Römkens fiscale advocatuur in om een strafrechtelijke procedure te vermijden.

Neem contact op

Lees ook: