29 mei 2015

Geen doelmatigheid bij inlenersaansprakelijkheid

De Belastingdienst mag bij het aansprakelijk stellen van inleners geen doelmatigheid hanteren voor een ondergrens van misgelopen loonheffing. Dit volgt uit een recent gewezen uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden met betrekking op doelmatigheid bij inlenersaansprakelijkheid.

Inlenersaansprakelijkheid

In de betreffende zaak heeft een bv een aantal medewerkers ingeleend van een ander bedrijf, de uitlener. Achteraf is gebleken dat de uitlener over deze periode te weinig loonheffing heeft afgedragen. Vanwege de inlenersaansprakelijkheid die in zulke gevallen geldt, werd de inlener door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld voor de misgelopen loonheffing.

Doelmatigheid

Desbetreffende uitlener had aan diverse andere bedrijven personeel uitgeleend. Ook in deze gevallen was er sprake van onvoldoende afgedragen loonheffing. Volgens het principe van de inlenersaansprakelijkheid zouden al deze inleners aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde belasting. De Belastingdienst stelde echter alleen de inleners aansprakelijk in die gevallen waar de misgelopen loonheffing meer dan € 5.000 bedroeg.

Redelijke rechtvaardiging

De Belastingdienst is vrij om een dergelijke ondergrens in te stellen, maar daar is wel een redelijke rechtvaardiging voor nodig. In bovenstaande zaak gaf de Belastingdienst echter aan dat de ondergrens van € 5.000 louter om redenen van doelmatigheid is getrokken. Het capaciteitsbeslag zou anders te groot worden. Dat betekent dat slechts 58 inleners aansprakelijk werden gesteld, waaronder de belanghebbende bv, terwijl honderden kleinere inleners buiten schot bleven.

Gelijkheidsbeginsel wordt geschonden

De belanghebbende verdedigt zich met een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Zij stelt dat ook in haar geval de aansprakelijkheidsstelling achterwege moet blijven. Het gemaakte onderscheid (met het oog op het capaciteitsbeslag) is namelijk geen redelijke rechtvaardiging en schendt het gelijkheidsbeginsel.

Aansprakelijkheidsstelling vernietigd

Het Hof doet in lijn met het verweer van belanghebbende uitspraak en komt tot het oordeel dat alle inleners tot dezelfde groep moeten worden gerekend. Alle inleners hebben immers dezelfde kenmerken. Het bedrag waarvoor de inlener aansprakelijk wordt gesteld is daarbij niet van belang. Het Hof oordeelt vervolgens dat de Belastingdienst met het hanteren van doelmatigheid bij aansprakelijkheidstelling het gelijkheidsbeginsel schendt. Het Hof verklaart het hoger beroep van belanghebbende om die reden gegrond en komt tot een vernietiging van de aansprakelijkheidstelling van de bv.

Fiscaal advocaat

Heeft u vragen over inlenersaansprakelijkheid, doelmatigheid of over een ander onderwerp met betrekking tot het belastingrecht? Neem dan vrijblijvend contact met een fiscaal advocaat op om de mogelijkheden te bespreken. Een belasting advocaat van Römkens is gespecialiseerd in het Belastingrecht en kan u in raad en daad bijstaan in onder andere gerechtelijke procedures.

Uitspraak door Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-05-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3263

Neem contact op

Lees ook: