08 aug 2016

Geen schenking als de bestemming onbekend is

Er is geen sprake van een schenking als de bestemming van het opgenomen geldbedrag onbekend is. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Groot contant geldbedrag

In deze zaak gaat het om een erflaatster en haar echtgenoot die een bedrag van ruim € 70.000 hebben opgenomen. Kort hierna overlijden zowel de erflaatster en haar echtgenoot. Het is onbekend waar het contact opgenomen geldbedrag gebleven is.

Schenkingsaanslag

De Belastingdienst legt een schenkingsaanslag op aan de onbekende verkrijger, ter adres van de erfgenamen. Deze aanslag blijft onbetaald. Daarom stelt de Belastingdienst de erfgenamen aansprakelijk voor de schenkingsaanslag.

Voorwaarden schenking

Maar nu onbekend is waar het geldbedrag gebleven is, is het de vraag of er sprake is van een schenking. Er is sprake van een schenking als:

  1. De schenker verarmt,
  2. De begiftigde verrijkt,
  3. De schenker handelt uit vrijgevigheid.

In de huidige zaak is het echter niet vast te stellen wie de ontvanger is van het geldbedrag en kan bovendien niet worden uitgesloten dat het geldbedrag is ‘verdwenen’ bij het overlijden van de erflaatster en haar echtgenoot. Daarom kan niet worden vastgesteld of de schenker verarmd is, of een begiftigde verrijkt is, en of de schenker uit vrijgevigheid heeft gehandeld.

De schenkingsaanslag van de Belastingdienst berust dus op vermoedens die bovendien door de belanghebbenden zijn weersproken.

Oordeel gerechtshof

Het hof oordeelt daarom dat er geen sprake is van een schenking en dat de aansprakelijkheidsstelling rondom de schenking moet worden vernietigd. Ook veroordeelt het hof de Belastingdienst tot het betalen van bijkomende kosten zoals het griffierrecht en de kosten van het geding.

Fiscaal advocaat

Meer weten over fiscaal strafrecht? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 25-03-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1158

Neem contact op

Lees ook: