11 aug 2015

Gevolgen van verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude bij een schadeverzekering zoals een WA-verzekering, autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering kan allerlei vormen aannemen.

Van fraude met een schadeverzekering is sprake als er onjuiste informatie aan de verzekeraar wordt doorgegeven, zodat de verzekerde hier financieel voordeel van heeft.

Wanneer u wordt beschuldigd van fraude kunt u hulp inschakelen. Fraudes met een autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering komt het meest voor in Nederland.

1. Fraude autoverzekering

Fraude met een autoverzekering komt vaker voor dan je denkt. Soms gaat het om grote bedragen, zoals wanneer iemand zijn auto met opzet in brand steekt of als gestolen opgeeft. Maar in de meestvoorkomende gevallen gaat het om kleinere bedragen.

Er is bijvoorbeeld sprake van fraude wanneer je de verzekeringspolis aanpast voordat je een schade doorgeeft. Of wanneer je na een aanrijding extra schade meldt, die al aanwezig was voordat de aanrijding plaatsvond en dus niet door het ongeluk is ontstaan.

2. Fraude aansprakelijkheidsverzekering

Bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen en inboedelpolissen wordt veel gefraudeerd. Dat komt enerzijds omdat dit type verzekering het meest wordt verkocht, maar anderzijds omdat het relatief eenvoudig is om te frauderen met huishoudelijke artikelen.

Verzekeraars schatten dat ongeveer tien procent van de ingediende schadeclaims gebaseerd is op fraude. Vaak gaat het dan om consumentenelektronica zoals smartphones, laptops en televisies.

Onderzoek naar de oorzaak

Wanneer de verzekeraar vermoedt dat er sprake is van fraude, wordt een onderzoek opgestart naar de aanleiding van de claim en de oorzaak van de schade. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van experts binnen het vakgebied waar de schade betrekking op heeft. De verzekerde is in veel gevallen verplicht om aan het onderzoek mee te werken.

Wat zijn de gevolgen van verzekeringsfraude?

Het plegen van verzekeringsfraude kan verschillende gevolgen hebben:

  • Afhankelijk van het voorval wordt de verzekering stopgezet.
  • De kosten van het fraudeonderzoek worden verhaald op de fraudeur. Omdat er gebruik wordt gemaakt van externe professionals kunnen deze kosten hoog oplopen.
  • Ook wordt de fraudemelding in veel gevallen geregistreerd in de centrale database van de Stichting CIS: Centraal Informatie Systeem. Deze database registreert gegevens van verzekeringen, zoals fraudemeldingen en schadevrije jaren, zodat deze informatie voor elke verzekeraar beschikbaar is.
  • Dit kan tot gevolg hebben dat de fraudeur in het vervolg bij geen enkele verzekeraar een verzekering kan afsluiten, of alleen tegen een hoge premie.
  • Tot slot kan de verzekeraar overgaan tot het doen van aangifte bij de politie.

Verdacht van verzekeringsfraude?

Fraude met een verzekering resulteert dus niet alleen in een niet-uitbetaalde claim, maar ook in een hoge rekening, een strafblad en een veel hogere premie. Het is daarom extra vervelend als u (al dan niet terecht) verdacht wordt van verzekeringsfraude.

Een ervaren fiscaal specialist heeft ervaring met fraudemeldingen en kan u bijstaan in een geschil met een verzekeraar en in een eventuele gerechtelijke procedure. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Lees ook: