18 jan 2016

Identiteit tipgever mag anoniem blijven volgens Hoge Raad

De Belastingdienst en de FIOD mogen de identiteit van tipgevers anoniem houden zonder dat dat gevolgen heeft voor het strafrechtelijk onderzoek. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Bankrekeningen in Luxemburg

In 2009 is de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) benaderd door een tipgever. Deze tipgever had naar eigen zeggen informatie over Luxemburgse bankrekeningen die op naam stonden van Nederlanders. Met de tipgever is overeengekomen dat hij deze informatie aan de Belastingdienst verstrekt tegenover een afgesproken percentage van de betaalde belastingaanslagen die met behulp van deze informatie kunnen worden opgelegd.

Anonieme identiteit

Tegen de belastingaanslagen is bezwaar ingesteld door belanghebbenden. Deze bezwaren zijn niet-ontvankelijk en/of ongegrond verklaard. In het daaropvolgende beroep heeft de Belastingdienst aangegeven dat de naam van de tipgever niet bekend wordt gemaakt en dat elke verwijzing naar zijn identiteit weg zal worden gelaten.

De geheimhoudingskamer van de Rechtbank heeft wel bepaald dat de identiteit en de beloningsovereenkomst openbaar moet worden gemaakt, maar de Belastingdienst heeft dit geweigerd. De Rechtbank heeft echter geen gevolgen aan deze weigering verbonden omdat de belanghebbenden niet in hun belangen zijn geschaad.

Hoger beroep

Tijdens een hoger beroep bij het Gerechtshof heeft de Belastingdienst twee FIOD-opsporingsambtenaren als getuigen meegebracht. Ook deze getuigen weigerden informatie over te tipgever te verstrekken. Het Hof acht deze weigering in strijd met de uitspraak van de rechtbank, omdat daarin staat dat de naam van de tipgever bekend moet worden gemaakt. Daarom moeten volgens het Hof de belastingaanslagen vernietigd worden.

Cassatie bij de Hoge Raad

De staatssecretaris van Financiën heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad tegen deze uitspraak van het Hof. De belastingdienst merkt daarin op dat van de 76 personen waar de tipgever over tipte, er al 71 een verklaring hebben afgelegd dat zij inderdaad in Luxemburg over een bankrekening beschikten. Zij zijn derhalve niet in hun belangen geschaad.

Geen twijfel over betrouwbaarheid

De Hoge Raad is daarom van mening dat er geen onzekerheid hoeft te zijn over de betrouwbaarheid van de tipgever. Daarom oordeelt de Hoge Raad dat de anonieme identiteit van de tipgever niet zomaar kan leiden tot een vernietiging van de belastingaanslagen.

Identiteit mag anoniem blijven

De identiteit van een tipgever mag dus anoniem blijven als blijkt dat de getipte informatie op waarheid berust. De Hoge Raad vernietigt de eerdere uitspraak van het Hof.

Fiscaal advocaat

Meer weten over belastingaanslagen, witwassen of andere fiscaal-juridische onderwerpen? Neem contact op met een ervaren fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Hoge Raad, 18-12-2016, ECLI:NL:HR:2015:3600

Lees ook: