Indien u buitenlands vermogen niet aangeeft en de belastingdienst het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300% van het te betalen bedrag. In het geval van fraude kunt u zelfs te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging.

De kans dat de belastingdienst verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter

Door de informatie-uitwisselingsverdragen tussen Nederland en verschillende voormalige belastingparadijzen heeft de belastingdienst 1,5 miljoen signalen ontvangen van buitenlandse banken over bankrekeningen die gekoppeld zijn aan een Nederlands belastingplichtige.

Ook verricht de Belastingdienst in samenwerking met de FIOD actief onderzoek naar transacties met buitenlandse betaalkaarten. Dit heeft in verschillende gevallen, naast boetes, ook al tot strafvervolging geleid.

Wilt u uw buitenlands vermogen alsnog aangeven bij de Belastingdienst? 

Boetevrij inkeren is sinds 2020 alleen nog mogelijk voor box 1 inkomen. Er zijn echter nog wel mogelijkheden om bij box 2 en box 3 vermogen de schade te beperken.

Wat is de inkeerregeling?

Met de inkeerregeling kunt u niet aangegeven banktegoeden, effecten of onroerend goed in het buitenland alsnog aangegeven. Dit geldt ook voor binnenlands vermogen en inkomsten.

Door inkeer of vrijwillige verbetering kunt u weer vrij beschikken over uw vermogen en worden eventuele erfgenamen niet met de problemen opgezadeld. Bij inkeren betaalt u een boete, belasting en belastingrente.

Wanneer kunt u gebruikmaken van de inkeerregeling?

Voorwaarde voor de inkeerregeling is dat u niet wist of kon vermoeden dat de belastingdienst weet heeft of krijgt van uw verzwegen vermogen.  

Wilt u weten wat de (on)mogelijkheden zijn in uw specifieke situatie?

Indien u vragen heeft over de inkeerregeling eventueel in combinatie met een mogelijke strafvervolging, neem dan vertrouwelijk contact op met Marc Schoenmakers via info@romkens.nl of telefoonnummer 085-2736423.