12 mei 2016

De inkeerregeling: vrijwillig buitenlands vermogen aangeven

De inkeerregeling is een regeling in de Participatiewet die het mogelijk maakt om verzwegen vermogen alsnog aan te geven bij de Belastingdienst. Hierbij is de voorwaarde dat de aangever volledige openheid van zaken moet geven.

In Nederland wordt namelijk niet alleen belasting geheven over inkomen, maar ook over vermogen. Dat betekent dat spaargeld vanaf een bepaald bedrag opgegeven moet worden bij de Belastingdienst.

Spaargeld dat op een buitenlandse bankrekening staat en dat niet wordt opgegeven bij de Belastingdienst, kan daarom verborgen blijven voor de fiscus.

Wanneer dit moedwillig gebeurt, is er sprake van belastingontduiking.

Boete bij verzwegen spaargeld

Wanneer de Belastingdienst ontdekt dat er sprake is van verzwegen vermogen in box 3 zoals buitenlands spaargeld, kan een boete worden opgelegd. De boete bestaat uit een percentage van de niet-betaalde belasting. De hoogte hiervan bedraagt:

  • 75% bij grove schuld
  • 150% bij opzet
  • 300% bij ernstige fraude of recidive

De boetes over verzwegen inkomsten in box 1 of 2 of een verzwegen erfenis zijn lager. De hoogte van de boete bedraagt:

  • 25% bij grove schuld
  • 50% bij opzet
  • 100% bij ernstige fraude of recidive

Bovendien moet de belasting achteraf alsnog betaald worden. Ook kan de belastingontduiker strafrechtelijk worden vervolgd voor belastingontduiking.

Vrijwillige verbetering

Dankzij de inkeerregeling is het mogelijk om achteraf aangifte te doen van het buitenlandse spaargeld en zodoende strafrechtelijke vervolging uit de weg te gaan.

Het vrijwillig corrigeren van een ingediende aangifte inkomstenbelasting wordt vrijwillige verbetering genoemd. Om ervoor te zorgen dat er geen boete wordt opgelegd, dient de vrijwillige verbetering binnen twee jaar na het indienen van de aangifte te geschieden.

Boete bij inkeerregeling

Het is niet zo dat er helemaal geen boete meer wordt opgelegd over het buitenlandse spaargeld.

  • Aangiftes over de afgelopen twee jaar blijven boetevrij.
  • Aangiftes over eventuele eerdere jaren worden bestraft met een lagere boete dan wanneer er geen sprake is van vrijwillige inkeer.

Berekening inkeerregeling

De boete die bij een inkeerregeling wordt opgelegd, bestaat uit maximaal 60% van de niet-betaalde belasting.

  • Een boete over een gecorrigeerde aangifte over buitenlands vermogen in box 3 wordt dankzij de inkeerregeling gematigd tot 20% van de oorspronkelijke boete van maximaal 300%.
  • Een boete over een gecorrigeerde aangifte over inkomen in box 1 of 2 of een erfenis wordt gematigd tot 60% van de oorspronkelijke maximale boete van 100%.

Per 1 juli 2016 worden de boetes verdubbeld. Vanaf dat moment is de boete bij vrijwillige inkeer vastgesteld op 120%.

De hoogte van de boete zonder vrijwillige inkeer verandert voorlopig niet. Deze blijft vastgesteld op maximaal 300%. Wel wordt de kans groter dat deze boete wordt opgelegd, omdat verschillende landen bankgegevens gaan uitwisselen met Nederland.

Inkeerregeling na brief Belastingdienst

Hebt u al een brief ontvangen van de Belastingdienst met een verzoek tot informatie? In dat geval is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de inkeerregeling. De Belastingdienst is het verzwegen vermogen dan al op het spoor.

Boete verlagen

In alle gevallen is het verstandig om volledige openheid van zaken te geven. Dit kan namelijk een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de boete. Als de Belastingdienst overgaat op strafrechtelijke vervolging, kunnen medewerking en transparantie leiden tot een lagere straf.

Meer weten over de inkeerregeling en over de boete over verzwegen vermogen? Of wit u gebruikmaken van de inkeerregeling en zo snel mogelijk een antwoord krijgen van de Belastingdienst? Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Neem contact op

Lees ook: