Een inval van de FIOD (de fiscale opsporingsdienst) kan vergaande gevolgen hebben voor uw onderneming. In dit artikel leggen we uit wat uw rechten zijn bij een dergelijke inval en over welke rechten de FIOD beschikt.

Controle en opsporing

Allereerst moet duidelijk zijn of er daadwerkelijk sprake is van een inval. Er is namelijk een onderscheid tussen controle en opsporing.

  • Controle: in het geval van een controlebezoek wordt er meestal vooraf een afspraak met u gemaakt over het bezoek. Zodoende kunt u zich goed voorbereiden op het bezoek van de Belastingdienst. Tijdens de controle kunt u zich laten bijstaan door een belastingkundige.
  • Opsporing (inval): een bezoek in het kader van opsporing wordt bijna nooit van tevoren aangekondigd. Het kan daarom zomaar zijn dat de FIOD bij u op de stoep staat om uw bedrijfsvoering te onderzoeken. Vanwege het onverwachtse karakter van dit bezoek spreekt men ook wel over een inval in plaats van een bezoek.

Uw rechten en de rechten van de FIOD

In tegenstelling tot een controlebezoek is het bij een FIOD-inval niet verplicht om mee te werken. Er is geen wettelijke verplichting tot medewerking van de belastingplichtige.

Zwijgrecht

Zorg ervoor dat duidelijk is of u bij een inval als verdachte of als getuige wordt aangemerkt.

  • Als u wordt aangemerkt als getuige, dan bent u niet verplicht om antwoord te geven op alle vragen die de FIOD stelt.
  • Ziet de FIOD u als verdachte, dan heeft u de mogelijkheid om zich op het zwijgrecht te beroepen. U hoeft dus niet onmiddellijk een verklaring af te leggen. Het zwijgrecht geldt niet voor vragen ‘van logistieke aard’, bijvoorbeeld de vraag waar de administratie zich bevindt.

Wel of geen verklaring afleggen?

Het is verstandig om in de eerste fase van een opsporingsonderzoek altijd gebruik te maken van uw zwijgrecht. In de hectiek van de situatie kan het gebeuren dat u of een van uw medewerkers een onjuiste verklaring aflegt. Dit kan later tegen u gebruikt worden in het strafrechtelijk onderzoek.

Leg geen verklaring af voordat:

  • het FIOD-dossier is vrijgegeven;
  • en u overleg hebt gehad met een fiscaal advocaat.

Inbeslagname

De FIOD is bevoegd om voorwerpen in beslag te nemen die als bewijs kunnen dienen. Meestal zal het hierbij gaan om schriftelijk bewijs zoals de bedrijfsadministratie.

  • De FIOD mag uw bedrijfsruimte of kantoor betreden, maar mag niet zomaar een woning binnentreden.
  • Men mag bij een bedrijfsbezoek geen toegang forceren tot afgesloten kasten zonder toestemming van de Officier van Justitie of rechter-commissaris. Bewaar bedrijfsadministratie daarom altijd in afgesloten archieven.

Fiscaal advocaat

Heeft de Belastingdienst een controlebezoek aangekondigd? Of verwacht u een mogelijke FIOD-inval? Bereid u goed voor zodat u direct een fiscaal advocaat kunt inschakelen. Neem contact op met Römkens Fiscale Advocatuur voor een vrijblijvende kennismaking.

Neem contact op