21 jun 2016

Wat is ketenaansprakelijkheid en hoe beperk je de risico’s?

Ketenaansprakelijkheid is de regeling die ervoor zorgt dat aannemers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor niet-betaalde belasting van onderaannemers.

Wet Ketenaansprakelijkheid

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) is onderdeel van de Invorderingswet. Voor de invoering van deze wet kon het gebeuren dat een onderaannemer failliet ging en daarom geen loonbelasting of premies meer betaalde.

De Wet Ketenaansprakelijkheid is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst alsnog de niet-betaalde belasting kan innen. Hierbij kan de gehele keten van aannemers of inleners aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde belasting van de onderaannemer.

Ketenaansprakelijkheid bij inlening

De ketenaansprakelijkheid geldt voor alle vormen van ketenvorming, dus ook bij het inlenen van personeel via uitzendbureaus of detacheringsbureaus. Wanneer er sprake is van katenaansprakelijkheid bij inlening, dan wordt dit inlenersaansprakelijkheid genoemd.

Gevolgen ketenaansprakelijkheid

Het gevolg van de Wet Ketenaansprakelijkheid is dat een aannemer goed op zijn tellen moet passen bij het samenwerken met onderaannemers. Het inhuren van niet-betrouwbare onderaannemers brengt een groot financieel risico met zich mee. Immers, als de onderaannemer failliet gaat, dan is de hoofdaannemer aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting of premies.

Beperken van risico’s

Het beperken van dit risico kan op verschillende manieren.

G-rekening

Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een G-rekening, een aparte rekening van de onderaannemer die alleen betalingen naar de Belastingdienst toestaat. Hierbij wordt de factuur in twee delen opgesplitst: een deel wordt overgemaakt op de reguliere rekening en het andere deel wordt overgemaakt op de G-rekening.

Accountantsverklaring

Een andere manier voor het beperken van het risico bij ketenaansprakelijkheid is om regelmatig een accountantsverklaring van de inlenerspartij te vragen. Uit deze verklaring moet blijken dat de inlener daadwerkelijk de betalingen aan de Belastingdienst heeft uitgevoerd.

Verklaring van goed betalingsgedrag

Het is ook mogelijk om een verklaring van goed betalingsgedrag bij de Belastingdienst zelf op te vragen, maar in deze verklaring wordt niet inhoudelijk op de betalingen ingegaan. De Belastingdienst verklaart alleen of een betaling heeft plaatsgevonden en niet of het correcte bedrag is betaald.

Fiscaal advocaat

Wilt u meer informatie over ketenaansprakelijkheid? Of bent u aansprakelijk gesteld voor de verschuldigde belasting van een onderaannemer? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Lees ook: