08 sep 2015

Maat in maatschap hoofdelijk aansprakelijk

Onlangs heeft de Belastingdienst een maat in een maatschap hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor een belastingschuld van € 1,2 miljoen.

Deze aansprakelijkheidsstelling is mogelijk op grond van de Invorderingswet, die bepaalt dat bij een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een maatschap) de bestuurders aansprakelijk zijn voor eventuele belastingschulden van desbetreffend lichaam.

Belastingschuld

In de onderhavige zaak gaat het om twee broers die samen een maatschap bestuurden. Het maatschap richtte zich op het beleggen in onroerend goed. De belastingschuld is gedurende ruim drie jaar opgebouwd uit verschuldigde omzetbelasting en verschillende boetes, rentes en andere bijkomende kosten, zoals verzuim- en vergrijpboetes.

Formele gebreken

In eerste instantie ging de belanghebbende in beroep tegen de aansprakelijkheidsstelling. Daarin zei hij onder andere dat er formele gebreken kleefden aan de aansprakelijkheidsstelling, omdat deze niet-aangetekend en naar een verkeerd adres was gestuurd.

De rechtbank verwierp dit echter, omdat belanghebbende wel op tijd bezwaar had ingediend, wat erop wijst dat hij de aansprakelijkheidsstelling in goede orde ontvangen heeft en niet in zijn belangen is geschaad.

Aansprakelijkheid vennoot

Ook verklaarde de belanghebbende dat hij niet de volledig aansprakelijke vennoot was. Naar de regels van het burgerlijk recht zijn vennoten in een maatschap namelijk niet hoofdelijk, maar voor gelijke delen aansprakelijk bij een schuld.

De Invorderingswet bepaalt echter dat een vennoot wel hoofdelijk aansprakelijk kan zijn wanneer er sprake is van een verschuldigde rijksbelasting. De belanghebbende is derhalve als beherende vennoot aansprakelijk gesteld voor de belastingschuld, in tegenstelling tot zijn broer, die als commanditaire vennoot slechts met de door hem in de vennootschap ingebrachte gelden instaat voor de schulden van de vennootschap.

Oordeel Gerechtshof

Het hoger beroep van belanghebbende is daarmee ongegrond verklaard en de maat is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de maatschap.

Meer weten over aansprakelijkheid en de Belastingdienst? Neem contact op met een belastingadvocaat van Römkens Fiscale Advocatuur.

Gerechtshof Den Haag, 26-08-2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2343

Neem contact op

Lees ook: