Een ontnemingsmaatregel faciliteert het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. De Officier van Justitie eist een ontnemingsprocedure als hij vermoedt dat een veroordeelde inkomsten heeft gehad uit een strafbaar feit. In de ontnemingsmaatregel wordt bepaald hoeveel de veroordeelde moet betalen aan de staat.

Plukze-wetgeving

De mogelijkheid tot het opleggen van een ontnemingsmaatregel wordt omschreven in de Plukze-wet. Deze wet is geen extra straf, maar zorgt ervoor dat de veroordeelde in dezelfde financiële situatie komt als voorafgaand aan het plegen van een strafbaar feit (uitgezonderd eventuele boetes of dwangsommen).

In de praktijk komt het erop neer dat de wet doorgaans wel degelijk financiële gevolgen heeft voor de veroordeelde, voornamelijk omdat slechts een twintigste deel van eventuele investeringskosten wordt afgetrokken.

Bewezen strafbaar feit

Een ontnemingsvordering kan uiteraard alleen worden ingezet als er sprake is van een bewezen strafbaar feit, zoals valsemunterij, oplichterij of drugshandel. De ontnemingsmaatregel wordt uitgevoerd door middel van een aanschrijving waarin het te betalen bedrag wordt genoemd.

Wordt dit bedrag niet betaald, dan kan het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruik maken van een gerechtsdeurwaarder om beslag te leggen op goederen.

Lijfsdwang bij ontnemingsvordering

In het uiterste geval kan het CJIB kiezen voor lijfsdwang. Deze civiele gijzeling is het zwaarste dwangmiddel van civiel recht en houdt in dat de veroordeelde in een huis van bewaring wordt opgesloten. De lijfsdwang is geldig tot een bepaalde termijn of tot aan de verplichting is voldaan.

Fiscaal advocaat

Heeft u te maken met een ontnemingsvordering? Dan bent u bij een fiscaal advocaat van Römkens aan het juiste adres. Dankzij onze ervaring met strafrecht kunnen we u bijstaan tijdens een strafzaak en andere gerechtelijke procedures.

Neem contact op