11 okt 2016

Oproep tot belastingfraude leidt tot strafverzwaring

Het plegen van belastingfraude is natuurlijk al een strafbaar feit op zich. Maar als je daar vervolgens geen berouw over toont en ook nog eens anderen oproept om ook belastingfraude te plegen, dan kan dat leiden tot een strafverzwaring. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

De tenlastelegging

In deze zaak was de verdachte verantwoordelijk voor het invullen van de belastingaangiftes van een autorijschool. Uit de gegevens van de Belastingdienst bleek dat negen aangiftes omzetbelasting onjuist of onvolledig waren ingediend. Deze btw-fraude heeft geleid tot een omzetbelastingnadeel van ruim € 370 duizend euro.

Ook werd de verdachte ten laste gelegd dat hij niet heeft voldaan aan de fiscale bewaarplicht en opzettelijk allerlei gegevensdragers heeft vernietigd. Er was bijvoorbeeld geen administratie aanwezig van het verzorgen van theorielessen en het inkopen van theorie-examens bij het CBR. Dit had tot gevolg dat de Belastingdienst bijna € 870 duizend euro inkomstenbelasting misliep.

Oproep tot belastingfraude

Het oproepen tot belastingfraude is in deze zaak een verzwarende omstandigheid. De verdachte toont geen enkel berouw over zijn daden en heeft hij zelfs via verschillende media aan anderen opgeroepen om helemaal geen belasting meer te betalen.

Bovendien heeft de verdachte geen inzicht geboden in zijn persoonlijke omstandigheden zodat de rechter daar geen rekening mee kan houden bij het beoordelen van de omstandigheden.

24 maanden gevangenisstraf

Op grond van het bewijs acht de rechtbank bewezen dat de verdachte schuldig is aan de tenlasteleggingen.

Het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de straf is gebaseerd op het benadelingsbedrag en komt in dit geval uit op 18 tot 24 maanden. Omdat in deze zaak sprake is van verzwarende omstandigheden, en omdat de rechter vermoedt dat de verdachte dezelfde strafbare feiten nogmaals zou plegen als hij daartoe te kans krijgt, acht de rechter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden gepast.

Houding van de verdachte

Ook uit deze uitspraak blijkt weer dat de houding van een verdachte zeer belangrijk is bij het bepalen van de strafmaat. Als de verdachte berouw had getoond, geen oproep tot belastingfraude had gedaan en inzicht had geboden in zijn persoonlijke omstandigheden, dan had de uitkomst van deze rechtszaak anders kunnen zijn.

Fiscaal advocaat

Wordt u verdacht van belastingontwijking of belastingontduiking, dan is het verstandig om te overleggen met een specialist in het fiscaal recht voordat u met de Belastingdienst of de FIOD in gesprek gaat. Neem contact op met een fiscaal advocaat van Römkens Fiscale Advocatuur voor vrijblijvend advies.

Neem contact op

Lees ook: